Çeşitli odak noktalarına sahip kütüphaneciler, kütüphanenin koleksiyonları, hizmetleri ve operasyonları hakkında bütünsel bir bakış açısına ihtiyaç duyar. Bir dizi sayı veya kullanım göstergesinden daha fazlası olan dönüştürücü veriler, çeşitli özelliklerin katmanlanmasıyla bir hikaye anlatır. Bu yaklaşım, koleksiyon geliştirmeden direktöre kadar tüm kütüphane personelinin farklı ihtiyaçlarına fayda sağlar. Bağlantı ve korelasyon dönüştürücü verinin merkezinde yer alırken, analitik için bu tür bir yaklaşım oluşturma mücadelesi manuel süreçlere, farklı kaynaklara veya özel uzmanlık gerektiren gerekli araçlara dayanmaktadır.

Bu yuvarlak masa tartışması, kütüphanecilerin yeni nesil bir kütüphane analitik platformu olan Panorama'dan yararlanarak kütüphane veri yönetimine nasıl yeni bir yaklaşım getirdiklerine dair fikir verdi. Panelde ayrıca kütüphanecilerin ne zaman dönüştürücü bir veri yaklaşımı oluşturabildikleri ve bunun etkili karar verme için neden zorunlu olduğu tartışıldı. İşte oturumdan çıkarılan üç önemli sonuç:

#1 Yönetim ile Uyum Sağlama

Missouri Eyaleti Kütüphaneler Dekan Yardımcısı Rachel Besara için yeni yönetici ile yapılan bir toplantı, kütüphane yönetim ekibinin kütüphanenin performansını göstermesi için bir fırsattı. Görüşme, yöneticinin verileri daha iyi anlamak ve görmek istediği KPI'lara (temel performans göstergeleri) odaklanmaktaydı. Ekibin yıllar boyunca yaptığı çalışmalar, Panorama'dan da yararlanmayla birleşince, yöneticinin ilgilendiği yerleşik KPI'ların görsel bir gösterge tablosu oluşturuldu. Bu, kütüphanenin kendilerinden istenenlerle uyum içinde olduğunu, KPI'larını yöneticinin amaç ve hedeflerini karşılayacak şekilde geliştirebileceğini ve yöneticinin kütüphanenin akademik misyona nasıl hizmet ettiğini daha iyi anlaması için hangi verilere ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir.

 

#2 Öğrencilerin Günlük Yaşamını İyileştirme

Dönüştürücü verilerle ilgili önemli şeylerden biri, bir dizi veri noktası olmaktan ziyade bir hikaye anlatma yeteneğidir. Kütüphanecilerin eğilimleri ortaya çıkarmasına ve öğrencilerin günlük yaşamlarını iyileştirmek için farklı veri noktalarını ilişkilendirmesine yardımcı olan da bu yetenektir. Örneğin, IT Kütüphanecisi Shelton Richardson, masaüstü ve kütüphaneden kiralanan dizüstü bilgisayar kullanım verilerini (LabStats aracılığıyla) elektronik kaynakların kullanımındaki artışla ilişkilendirebildiğini belirtti. Bu geleneksel olarak aynı platformda bulunmayan veri noktalarını katmanlaştırmak kütüphane için büyük bir sorun noktasıydı. Bu, Richardson'ın öğrencilere daha iyi hizmet vermek için kaç fiziksel bilgisayara ihtiyaç olduğunu daha iyi anlamasına yardımcı oldu. Sonuç mu? Dizüstü bilgisayar sayısı iki katına çıkarıldı.

 

#3 Koleksiyonlarınızı Görselleştirme

Kütüphanenizin koleksiyonunu optimize etmek sadece kullanım için değil bütçe için de çok önemlidir. Satın Alma ve Koleksiyon Geliştirme Kütüphanecisi Jinong Sun, koleksiyon verilerini görsel bir gösterge tablosunda düzenlemenin yalnızca en iyi yayıncıları belirlemesine değil, aynı zamanda en çok talep edilen dergileri görmesine de olanak sağladığını belirtti. Bu da koleksiyon geliştirme konusunda kanıta dayalı daha iyi kararlar alınmasına yardımcı oldu.