Academic Resources from American Psychological Association

ebsco.com/apa

American Psychological Association'da Dergi Yayıncısı olan Rose Sokol-Chang, PhD psikoloji ve davranışsal sağlık araştırmacılarının bugünün dünyasını etkileyen atılımlar yapmaya çalışma süreçlerinde APA veri tabanlarının sahip olabileceği rolü ele alıyor.