RILM Suite of Music Resources

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM), kültürler arasında ve dünya çapında müzik araştırmalarını kolaylaştırır. Üstün araştırma araçları sunar. Veri tabanlarından üçü EBSCOhost'ta mevcuttur:
• RILM Abstracts of Music Literature
• RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
• RILM Music Encyclopedias
RILM, küresel ağının sürekli genişlemesi ve yeni dijital kaynakların geliştirilmesi yoluyla bilgiyi tüm araştırma ve performans toplulukları arasında yayar ve sanat, beşeri bilimler, bilimler ve sosyal bilimlerdeki araştırmacılar arasında iletişimi teşvik eder. Daha fazla bilgi için rilm.org ve ebscohost.com/academic/rilm adresini ziyaret ediniz.