Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984

Bir milyondan fazla atıf içeren Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984, 1907'den 1984'e kadar yayınlanan önemli beşeri ve sosyal bilimler dergilerini kapsayan bir arşiv indeksidir. Yüksek kaliteli indeksleme, makaleleri ve kitap incelemelerini içerir.

Fiyat Alın
header icon

Genel Bakış

Archive

Konu Alanı: Beşeri bilimler
Uygun olduğu kurumlar: Akademik Kütüphaneler

Başlık Listesi:
Kapsam: Excel | HTML

İçeriğinde:

 • International Index: 18 cilt: 1907 - Mart 1965
 • Social Sciences & Humanities Index: 9 cilt: Nisan 1965 – Mart 1974
 • Humanities Index: 10 cilt: Nisan 1974 – Mart 1984
 • Social Sciences Index: 9 cilt: Nisan 1974 – Mart 1983

Konular Arasında:

 • Bağımlılık çalışmaları
 • Antropoloji
 • Arkeoloji
 • Sanat
 • İletişim ve kitle iletişim araçları
 • Ceza adaleti
 • Çevre çalışmaları
 • Cinsiyet çalışmaları
 • Gerontoloji
 • Uluslararası ilişkiler
 • Hukuk
 • Edebi ve sosyal eleştiri
 • Müzik
 • Sahne sanatları
 • Planlama ve kamu yönetimi
 • Siyaset bilimi
 • Psikiyatri ve psikoloji
 • Din ve teoloji
 • Sosyoloji
 • Kentsel çalışmalar