Güncel Literatür için Uzmanlar Tarafından Yazılan İncelemeler

İlk olarak 1940 yılında yayımlanan Mathematical Reviews'e (MR) ait makale yayımlama geleneği sürdürülerek, uzmanlar güncel yayınlanmış literatürün incelemelerini yazmak için profesyonel matematikçilerden oluşan bir kadro tarafından seçilir.

MathSciNet, MR geleneğini genişleterek, 1.800'den fazla dergiden milyonlarca öge ve orijinal makalelere 2,2 milyondan fazla doğrudan bağlantıları içerir. Dijitalleştirilmiş makalelerden elde edilen bibliyografik veriler 1800'lerin başlarına kadar uzanmaktadır.

Yazarların Eşsiz Olarak Tanımlanması

Library Journal'daki "The Value of Subject Indexes Developed by Experts"e göre "Konu veri tabanlarında sık rastlanmayan ve MathSciNet® içerisindeki önemli bir özellik olan yazarların eşsiz olarak tanımlanması, bir yazarın çalışmalarını kolay ve doğru bir şekilde tanımlamayı ve takip etmeyi mümkün kılmaktadır".