Sustainability Watch

"İnsanlar - Gezegen - Kâr" kavramına odaklanan bu kaynak, sürdürülebilirlikle ilgili temel gelişmelerin özetlerini sunar. EBSCO tarafından geliştirilen kanıtlanmış bir kanıta dayalı literatür izleme metodolojisini kullanan bu veri tabanı, dinamik sürdürülebilirlik alanında güçlü bir yönetici karar destek aracıdır.

Fiyat Alın
header icon

Genel Bakış

Tam Metin

Konu Alanı: Şirketler için Referans Kaynakları
Uygun olduğu kurumlar: Şirketler

Konular arasında:

 • Karbon depolama ve ticareti
 • E-atık yönetimi
 • Çalışan eğitimi ve katılımı
 • G3-Global Reporting Initiative
 • Yeşil Enerji Şebekeleri
 • Yeşil Aklama
 • Hibrit ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz Filoları
 • ISO 14000 & 26000
 • LEED Certification
 • Enerji Satın Alım Sözleşmeleri
 • Yenilenebilir Enerji Sertifikaları
 • Yenilenebilir Enerji Borçlanma Garantileri
 • Sürdürülebilir ambalaj
 • Atık su geri dönüşümü
 • Su kullanımı

Sürdürülebilirlik Konularına İlişkin Kanıta Dayalı Özetler

Sustainability Watch, önde gelen binlerce dergi ve süreli yayını izleyerek, çevresel etkiler ve kirlilik önleme girişimleri, kurumsal vatandaşlık ve uzun vadeli sürdürülebilir iş uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli sürdürülebilirlik alanlarındaki en iyi uygulamaları sunar. Organizasyonunuz içinde karar verme ve strateji oluşturma için uzmanlaşmanız gereken konuları takip eder.