HeinOnline Resources

Bazy danych HeinOnline obejmują historię prawną i dokumenty rządowe, w tym dzieła największych umysłów w historii prawa, cały Rejestr Kongresu, Rejestr Federalny i Kodeks Regulacji Federalnych, całą bazę danych poświęconą konstytucjom i wiele innych.

Prośba o wycenę
header icon

W skrócie

Pełny tekst

Zawartość

Cechy

  • Dokładne obrazy stron wszystkich dokumentów w formacie PDF
  • Łatwe pobieranie plików PDF
  • Pełna możliwość przeszukiwania
  • Bazy danych będą dostępne oddzielnie lub w pakiecie, aby zapewnić użytkownikom większe możliwości korzystania z nich
  • Można je łatwo wykorzystać w ramach EBSCO Discovery Servic w celu dalszej integracji z innymi zbiorami/zasobami bibliotecznymi

Slavery in America and the World: History, Culture & Law od HeinOnline

HeinOnline stworzył również najbardziej wszechstronną dostępną do tej pory bazę danych na temat niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Slavery in America and the World: History, Culture & Law łączy w sobie wszystkie ustawy uchwalone przez każdą kolonię i stan na temat niewolnictwa, wszystkie federalne ustawy związane z niewolnictwem, a także wszystkie zgłaszane stanowe i federalne przypadki niewolnictwa. Baza danych zawiera również setki książek i broszur napisanych o niewolnictwie. HeinOnline angażuje się w rozpowszechnianie informacji i wiedzy na ten ważny temat. Po raz pierwszy HeinOnline udostępniło bazę danych każdemu na świecie, kto chciałby mieć do niej dostęp, bez ponoszenia żadnych kosztów! Chociaż nie ma opłat za dostęp doSlavery in America and the World: History, Culture & Law HeinOnline zachęca wszystkich, którzy zarejestrują się w celu uzyskania dostępu do cennych materiałów w tej bazie danych, do przekazywania datków na rzecz NAACP, United Negro College Fund lub innej wybranej przez użytkownika organizacji charytatywnej, która wspiera prawa obywatelskie, równość lub awans osób kolorowych. Dokonanie darowizny jest dobrowolne i nie jest wymagane, aby uzyskać dostęp do bazy danych.

Może zainteresują Cię także: