Dostępność

Firma EBSCO jest zaangażowana w zapewnianie pozytywnych doświadczeń dla wszystkich użytkowników. Dostępność jest kluczowym czynnikiem we wszystkich naszych strategiach rozwoju produktów. Skontaktuj się z accessibility@ebsco.com z pytaniami dotyczącymi dostępności lub prośbami o Voluntary Product Accessibility Template® (VPAT®).

Image
accessible laptop illustration

Biblioteki są dla wszystkich

EBSCO inwestuje czas i zasoby, aby zapewnić wszystkim użytkownikom dostęp do naszych produktów. Utrzymujemy kontakty z kilkoma firmami konsultingowymi, które okresowo testują i sprawdzają dostępność naszych produktów. Ponadto, współpracujemy z klientami i prowadzimy badania użytkowników EBSCO w celu wspierania dostępności. Nasze zobowiązania obejmują:

  • Zapewnienie rocznych audytów dostępności prowadzonych przez wykwalifikowaną firmę zewnętrzną
  • Testowanie naszych platform zarówno z JAWS, jak i NVDA
  • Prowadzenie badań użyteczności z osobami z dysfunkcjami wzroku i narządów ruchu
  • Bezpośrednia współpraca z instytucjami i ich użytkownikami w celu rozwiązania ich problemów
  • Udostępnianie poradników dotyczących dostępności dla produktów takich jak EBSCOhost i EBSCO eBooks

Funkcje produktu uławiające dostępność

volume icon

Text-to-Speech

Funkcja text-to-speech na HTML-owych artykułach pełnotekstowych

play icon

Transkrypty

Transkrypty filmów wideo i audiobooków

web browser icon

Tekst alternatywny

Opisowe tytuły stron i teksty zastępcze dla znaczących obrazów

headphones icon

ARIA Punkty orientacyjne

Punkty orientacyjne ARIA pomagające użytkownikom korzystającym z czytników ekranu

keyboard icon

Klawisze dostępu

Klawisze dostępu do nawigacji tylko po klawiaturze

tablet icon

eBooki bez DRM i w formacie EPUB

Wiele tytułów dostępnych jest bez DRM i w formacie EPUB

Masz pytania lub uwagi na temat dostępności naszych produktów?