What is Single Sign-On?

Co to jest jednokrotne logowanie (SSO) i w jaki sposób może uprościć podróż użytkownika biblioteki, zapewniając jednocześnie kluczowe korzyści dla bibliotekarza?