Energy & Power Source

Energy & Power Source enerji ve güç endüstrisi için tasarlanmış önde gelen bir tam metin veri tabanıdır. Petrol, doğal gaz, elektrik, kömür, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiye odaklanan en iyi akademik ve popüler dergilere erişim sağlar. Aynı zamanda dünya çapındaki en iyi endüstri oyuncularının karşılaştırmalarını ve en iyi uygulamalarını içerir.

Fiyat Alın
header icon

Genel Bakış

Tam Metin

Konu Alanı: Enerji ve Güç
Uygun olduğu kurumlar: Akademik KütüphanelerŞirketler

Başlık Listesi:
Kapsam: Excel | HTML
Konu: Excel | HTML

İçeriğinde;

  • 390'a yakın tam metin dergi
  • 930'dan fazla yayın için baştan sonra indeksleme
  • Yüzlerce tam metin, enerji odaklı endüstri ve pazar araştırması raporu

Konular:

  • Kömür
  • Elektrik gücü
  • Doğal gaz
  • Nükleer güç
  • Petrol
  • Yenilenebilir enerji (hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve alternatif yakıtlar dahil)

Önemli Yayınları İçeren Geniş Kapsam

Kullanıcılar, Energy & Power Source ile çok sayıda endüstri lideri akademik ve popüler dergi, kitap, monografi, ticari yayın ve diğer değerli kaynaklardan sağlanan kritik bilgilere erişebilir. 

Bu kaynak, dağıtım, keşif, maden çıkarma, pazarlama, işleme, üretim, araştırma ve satış dahil olmak üzere enerji ve güç endüstrilerinde her düzeyde yer alan profesyoneller için idealdir.

Energy & Power Source birçok önemli başlıktan görseller, tablolar, grafikler ve diğer grafik içerikle beraber eksiksiz tam metin dahil olmak üzere kritik bilgilere hızlı erişim sunar.