Energy & Power Source

Energy & Power Source je přední plnotextová databáze se zaměřením na energetiku. Obsahuje špičkové časopisy se zaměřením na ropu, zemní plyn, elektrickou energii, uhlí, jadernou a obnovitelnou energii. Součástí jsout také případové studie špičkových hráčů z energetického průmyslu.

Vyžádejte si více informací
header icon

Stručně

Plný text

Předmětové pokrytí : Technologie a inženýringEnergetika
Ideální pro: Akademické knihovnySpolečnosti

Seznam titulů:
Seznam titulů: Excel | HTML
Tituly dle obsahu: Excel | HTML

Databáze obsahuje

  • Téměř 390 časopisů v plném textu
  • Cover-to-cover indexaci pro více než 930 časopisů
  • Stovky zpráv se zaměřením na energetický průmysl

Předmětové pokrytí

  • Uhlí
  • Elektrická energie
  • Zemní plyn
  • Jaderná energie
  • Ropa
  • Obnovitelná energie (včetně vodní energie, větrné energie, solární energie a alternativních paliv)

Komplexní pokrytí klíčových publikací

S Energy & Power Source získají uživatelé přístup k důležitým informacím z řady předních vědeckých časopisů, knih, monografií, obchodních publikací a dalších informačních zdrojů. 

Tento zdroj je ideální pro profesionály z energetiky, včetně distribuce, těžby, marketingu, zpracování, výroby, výzkumu a prodeje.

Energy & Power Source nabízí rychlý přístup k důležitým informacím — včetně plného textu s ilustracemi, tabulkami, grafy a dalším grafickým obsahem z klíčových titulů.