Halk Sağlığı Odaklı Önde Gelen Bibliyografik Veri Tabanı

Global Health, diğer veri tabanlarında bulunmayan temel literatürü kapsayarak uluslararası tıp ve sağlık araştırmaları resmini tamamlayan ve kullanıcılara gerçek anlamda küresel bir bakış açısı sağlayan, halk sağlığına adanmış özel bir bibliyografik, özet ve indeks veri tabanıdır.

Bu veri tabanındaki literatür, konu uzmanları tarafından yalnızca ilgili makaleleri içerecek şekilde seçilmiştir ve içerik, uluslararası bir editoryal danışma kurulu tarafından yönetilmektedir.Global Health  aşağıdakiler gibi dergileri kapsar:

 • BMA (British Medical Association)
 • Evidence-Based Practice for Public Health (Lamar Soutter Library, Massachusetts)
 • Core Public Health Journals Project (US Medical Library Association)
 • World Public Health Association

Konular Arasında:

 • Biyomedikal yaşam bilimleri
 • Kronik hastalıklar
 • Hastalığın teşhisi ve tedavisi
 • Çevre ve iş sağlığı
 • Epidemiyoloji ve biyoistatistik
 • Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi
 • Sağlık sistemleri
 • Bulaşıcı hastalıklar ve parazitoloji
 • Beslenme
 • Halk sağlığı
 • Halk sağlığı acil durumları
 • Tropikal ve uluslararası sağlık