Konular Arasında:

  • Gıda ve ilaçlar
  • Enerji
  • Bankalar ve bankacılık
  • İç güvenlik
  • Ticaret ve dış ticaret
  • Menkul kıymetler ve borsalar
  • Çalışanlara sağlanan haklar
  • Milli savunma
  • Halk sağlığı
  • Ulaşım