Müslümanlık Çalışmaları için Geniş Kapsamlı Bakış

Index Islamicus Batılı oryantalistler, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarından akademisyenler ve Müslümanlar tarafından yayımlanan materyalleri içerir ve Müslümanlar hakkında eşsiz içeriğe sahiptir.

1906'dan günümüze uzanan içerik, Orta Doğu, Asya, Afrika ve Müslüman azınlıkların bulunduğu diğer bölgelerdeki Müslümanlar hakkında bilgiler sunmaktadır.

Kapsam, çok yazarlı ciltlerde yer alan dergi makaleleri, kitaplar, incelemeler, denemeler ve makaleler için indekslenen kayıtları içerir.

Konular Arasında:

  • Eğitim
  • Felsefe
  • Şiilik
  • Sudan
  • Filistin
  • İsrail
  • Çok sayıda alt kategori