Din ve Felsefe

Araştırma Veri Tabanları

Atla Religion Database (Atla RDB)

Din ve teoloji alanındaki koleksiyonerlerden ve temsilcilerden oluşan bir üyelik birliği olan Atla tarafından üretilen bu veri tabanı, dini ve teolojik çalışmalar için temel bir kaynaktır ve İncil çalışmaları, dünya dinleri, kilise tarihi ve sosyal konularda din gibi konuları kapsayan bibliyografik kayıtlar sağlar.

Atla Religion Database (Atla RDB) with AtlaSerials (Atlas)   ·  Tam Metin

Din ve teoloji alanındaki koleksiyonerlerden ve temsilcilerden oluşan bir üyelik birliği olan Atla tarafından üretilen bu veri tabanı, Atla Religion Database®'in (Atla RDB®) kaliteli indekslemesini, önde gelen din ve teoloji dergilerini içeren Atla'nın çevrimiçi tam metin koleksiyonlarından biri olan AtlaSerials® (Atlas®) ile birleştirir.

Arap Dünyası Araştırma Kaynağı: Al Masdar   ·  Tam Metin

Arap Dünyası Araştırma Kaynağı: Al Masdar, Arap çalışmaları, Orta Doğu çalışmaları ve İslam çalışmaları için benzersiz bir tam metin veritabanıdır. Başlıklar hem Arapça hem de İngilizce olarak listelenmiştir ve özetler mümkün olduğunda Arapça olarak eklenmiştir.

Jewish Studies Source   ·  Tam Metin

Jewish Studies Source tarihsel kökenlerinden günümüze kadar Yahudi medeniyetinin multidisipliner bir tablosunu sunan zengin bir tam metin veri tabanıdır. Bilimsel ve popüler dergiler, kitaplar, monografiler, biyografiler ve daha fazlası dahil olmak üzere Yahudi araştırmalarına adanmış yüzlerce yayın sağlar.

New Testament Abstracts Online

Atla ve Boston College arasındaki ortaklığın bir ürünü olan bu veri tabanı din ve ilahiyat bilginleri, kütüphaneciler, din adamları ve Yeni Ahit ve tarihi alanlarındaki araştırmacılar için vazgeçilmez bir bibliyografik araştırma veri tabanıdır.

Old Testament Abstracts Online

Atla ve Catholic Biblical Association arasındaki ortaklığın bir ürünü olan bu veri tabanı, din ve teoloji dergisi makaleleri, monografiler, çok yazarlı eserler ve Eski Ahit çalışmaları ile ilgili yazılımlar için indeksleme ve özetler içermektedir.

The Philosopher's Index

Philosopher's Information Center tarafından üretilen bu güncel ve kapsamlı bibliyografik veri tabanı, felsefenin tüm ana alanlarındaki bilimsel araştırmaları kapsar.

Tarihi Dijital Arşivler

Religion and Social Change, 1723-1921

Religion and Social Change, 1723-1921, din ile ilgili 19. ve 20. yüzyıl sosyal değişim hareketlerini anlatan yayınları içeren bir arşivdir. İçeriğe, kadın hakları, kilise ve devlet soruları, din ve bilim, evrim ve eğitim gibi hareketler ve tartışmalar dahildir. 

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922 erken Hristiyan kilisesinden biyografik materyaller ve tarihsel açıklamalar içeren bir yayın arşividir. Erken kilise liderlerinin öykülerinin yanı sıra Gnostisizm, Arianizm ve Donatizm gibi hareketlerin açıklamalarını içerir.

Atla Historical Monographs Collection: Series 1, 13th Century-1893

Atla Historical Monographs Collection: Series 1, 13. yüzyılın sonlarından 1893 World Parliament of Religions'a kadar olan dini ve teolojik literatürün bir arşividir. Koleksiyon çeşitli dini konuları kapsamakta ve Aramice, Arapça, Yunanca ve İbranice birçok cilt içermektedir.

Atla Historical Monographs Collection: Series 2, 1894-1922

Atla Historical Monographs Collection: Series 2, 1894'ten 1922'ye kadar uzanan dini ve teolojik literatürün bir arşividir. Batı dışı dinlere artan ilgi de dahil olmak üzere, yüzyılın başında Amerika'da değişen dini manzarayı gözler önüne sermektedir.

E-kitap Koleksiyonları

EBSCO eBooks Religion Subscription Collection

Din bilimleri alanındaki öğrencilerin ve öğretim üyelerinin araştırma ihtiyaçlarını karşılayın. Bu e-kitap koleksiyonu, okuyucuların dini inançları, kültürel sistemleri ve dünya görüşlerini keşfetmelerine yardımcı olmak üzere çok çeşitli dini konuları kapsamaktadır. Başlıklar, lisans derslerine yönelik giriş metinlerinden ileri düzey akademisyenler için daha kapsamlı eserlere kadar çeşitlilik göstermektedir.