Textile Technology Complete

Bu tam metin veri tabanı, tekstil üretimi ve işlemesinin bilimsel ve teknolojik yönlerini kapsar. Önceden Institute of Textile Technology tarafından üretilen Textile Technology Digest, tekstil bilimi ve teknolojisindeki bilgi birikiminin izini 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar sürmektedir.

Fiyat Alın
header icon

Genel Bakış

Tam Metin

Konu Alanı: Teknoloji ve Mühendislik
Uygun olduğu kurumlar: Akademik KütüphanelerŞirketler

Başlık Listesi:
Kapsam: Excel | HTML
Konu: Excel | HTML

İçeriğinde;

 • 45'ten fazla aktif, açık erişim olmayan tam metin dergi
 • 50'den fazla tam metin kitap ve monografi
 • 500'e yakın süreli yayın için indeksleme ve özetler
 • 1,1 milyondan fazla kayıt

Konular:

 • Biyoloji
 • Kimyasallar ve boyalar
 • Kimya
 • Çevresel konular
 • Üretim teknikleri
 • Fizik
 • Tekstil ve ürünler
 • Doğal ve sentetik elyaf ve ipliklerin özellikleri

1910'dan Günümüze Geniş Kapsam

Textile Technology Complete süreli yayınlar için tam metin, indeksleme ve özetler içerir ve kitaplardan, konferanslardan, tezlerden, teknik raporlardan ve ticari literatürden alınan kayıtları içerir. İçerik hem yerel hem de uluslararası kapsama sahiptir ve bilim dünyasından önemli kaynaklar içerir. Buna ek olarak, giyim, ev mobilyası, döşeme ve polimer endüstrilerini de kapsar.

Geniş Arşiv Kapsamı

Çeşitli dergiler için genellikle derginin yayımlanan ilk sayısına kadar uzanan derin tam metin arşiv dosyası kapsamı veri tabanı içeriğine dahildir. Textile Technology Complete aşağıdaki tam metin arşiv dosyalarını içerir:

 • AATCC Review 1/1/2001 yılı Cilt 1, Sayı 1'e tam metin arşiv dosyası
 • Textile Chemist & Colorist & American Dyestuff Reporter (önceki versiyonu Textile Chemist & Colorist dahil): 1/1/1969 yılı Cilt 1, Sayı 1'e tam metin arşiv dosyası
 • Journal of the Textile Institute 1910 yılı Cilt 1, Sayı 1'e tam metin arşiv dosyası