ครอบคลุมกว้างขวาง

Textile Technology Complete ประกอบด้วยเนื้อหาฉบับเต็ม ดัชนี และบทคัดย่อ สำหรับวารสาร รวมถึงบันทึกที่ดึงมาจากหนังสือ การประชุม วิทยานิพนธ์ รายงานทางเทคนิค และเอกสารทางการค้า ให้ความครอบคลุมเนื้อหาทั้งจากภายในประเทศ และระดับนานาชาติ รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่เป็นแหล่งข้อมูลหลักจากชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ของตกแต่งบ้าน พื้น และโพลีเมอร์

ครอบคลุมไฟล์ย้อนหลังอย่างกว้างขวาง

ให้ความครอบคลุมไฟล์ย้อนหลังฉบับเต็มจากวารสารหลายฉบับ -ซึ่งส่วนมากจะย้อนกลับไปตั้งแต่วารสารฉบับแรก Textile Technology Complete ประกอบไปด้วยไฟล์ย้อนหลังฉบับเต็มจาก:

 • AATCC Review ไฟล์ย้อนหลังฉบับเต็มตั้งแต่ 1/1/2001, เล่ม 1, ฉบับที่ 1
 • Textile Chemist & Colorist & American Dyestuff Reporter (รวมถึงเนื้อหาในยุคแรกจาก, Textile Chemist & Colorist ): ไฟล์ย้อนหลังฉบับเต็มตั้งแต่ 1/1/1969, เล่ม 1, ฉบับที่ 1
 • Journal of the Textile Institute ไฟล์ย้อนหลังฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1910, เล่ม 1, ฉบับที่ 1

สาขาวิชาที่รวมถึง

 • ชีววิทยา
 • สารเคมี และ สีย้อม
 • เคมี
 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • เทคนิคการผลิต
 • ฟิสิกส์
 • ผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ
 • คุณสมบัติของเส้นใย เส้นด้ายธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์