Wellicht heeft u de uitkomsten van het Librarian Futures rapport van Lean Library gezien. In dat geval weet u dat zo’n 79 procent van faculteitsmedewerkers en 75 procent van studenten hun literatuuronderzoek buiten de bibliotheek op het open web start. EBSCO streeft ernaar ervoor te zorgen dat deze gebruikers zo min mogelijk op een dood spoor terechtkomen of op een betaalmuur stuiten. Eén van de manieren waarop we dit doen is met “Find My Organization” (FMO).

EBSCO’s FMO helpt gebruikers op het open web eenvoudig verbinding te maken met de gelicentieerde content van hun organisatie. De service bestaat al een paar jaar; het zorgt er bijvoorbeeld voor dat gebruikers gemakkelijk in kunnen loggen in de EBSCO-app en is onderdeel van onze openURL-workflow. Onlangs zijn we begonnen met het uitbreiden van het bereik.

Wanneer gebruikers voorheen via het open web bij de EBSCO-inlogpagina kwamen, kon dit voor hen een doodlopende weg lijken die ertoe leidde dat zij hun zoektocht via die route staakten. We hebben daarom in februari 2022 een wijziging doorgevoerd waarbij gebruikers die op de “Institutional Login” link op de inlogpagina kilikken, naar de FMO-pagina op de EBSCO-website worden geleid. Van daaruit kunnen zij eenvoudig naar hun organisatie zoeken en zich aanmelden voor de EBSCO-bronnen waartoe zij toegang hebben.

Vóór deze verandering had FMO gemiddeld ongeveer 400 hits per dag, en dat aantal is nu al opgelopen tot zo’n 12.000. Dit is goed nieuws; het betekent tenslotte dat meer gebruikers zich kunnen aanmelden en hun onderzoeksproces gemakkelijk kunnen voortzetten. Er zijn plannen om FMO ook aan andere workflows en EBSCO-producten toe te voegen. In de tussentijd werkt EBSCO’s Identity & Access Management Team er hard aan om FMO nog gebruiksvriendelijker te maken en beheerders meer controle te geven over de configuratie.

Om eindgebruikers te helpen snel hun organisatie te vinden, zal het zoekalgoritme verbeterd worden en wordt “suggest-as-you-type”, ook wel bekend als autocomplete, geïmplementeerd. We zijn daarnaast van plan om logo’s aan zoekresultaten toe te voegen voor snelle visuele herkenning; een optie die aanbevolen wordt door de SeamlessAccess WAYF Entry Disambiguation Working Group, een organisatie met als doel richtlijnen te bieden voor het beperken van veelvoorkomende problemen die zich voordoen in deze services.

Voor beheerders kijken we naar het invoeren van uitgebreidere configuratiemogelijkheden. Op dit moment maakt FMO gebruik van de door de beheerder van een organisatie ingestelde voorkeursauthenticatiemethode om gebruikers van de juiste inlogopties te voorzien. Ook kunnen beheerders er reeds voor kiezen om hun organisatie via een universele opt-out uit alle FMO-implementaties te verwijderen. 

We zijn van plan deze mogelijkheden de komende tijd uit te breiden met aanvullende opties. Zo zal een organisatie in de toekomst kunnen kiezen voor genuanceerdere opt-out waarbij zij bijvoorbeeld wel beschikbaar is in de FMO-zoekresultaten in de EBSCO-app, maar verborgen wordt in de resultaten op de EBSCO-website. Ook willen we het mogelijk maken voor beheerders om de in FMO weergegeven organisatienaam en het adres aan te passen, en om aliassen en acroniemen toe te voegen die het zoeken vergemakkelijken.

Onze overkoepelende doelstelling met FMO is het ondersteunen van gebruikers op het open web door het gebruik van FMO zo gemakkelijk mogelijk te maken. Uiteindelijk willen we FMO direct op de inlogpagina beschikbaar maken zodat gebruikers hun onderzoeksproces zo naadloos mogelijk kunnen voortzetten. 

Om onze ideeën hierover verder vorm te geven, heeft EBSCO’s User Research Team onlangs een kleinschalig gebruikersonderzoek uitgevoerd. Hierin werden deelnemers uit negen landen gevraagd of zij wel eens FMO of iets vergelijkbaars waren tegengekomen – een vraag die door vrijwel alle participanten met ja werd beantwoord. Iets meer dan de helft van de deelnemers gaf aan dat ze in een dergelijk geval zouden proberen in te loggen, terwijl de anderen zeiden ervoor te kiezen verder te zoeken naar een andere bron waarvoor geen login nodig is. De in deze studie ontvangen feedback onderschreef onze plannen om logo’s en autocorrect toe te voegen, en bood aanvullende inzichten die ons helpen bij het verder ontwikkelen van FMO.

De ontwikkeling van FMO is zoals u kunt lezen nog in volle gang, maar u kunt nu al stappen ondernemen om uw gebruikers hiermee te helpen. Heeft u het zelf al uitgeprobeerd? Zoek naar uw organisatie en zie wat uw gebruikers ervaren. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw FMO-configuratie dan kunt u hier meer over lezen op EBSCO Connect. Hier kunt u onder andere bekijken hoe uw voorkeursinstellingen voor authenticatie kunt aanpassen of de weergavenaam van uw organisatie kunt laten aanpassen. 

Heeft u vragen over FMO, of wilt u feedback delen? Aarzelt u dan niet contact op te nemen met ons supportteam.