EBSCO's inzet

We zetten tijd en bronnen in voor de implementatie en ondersteuning van moderne, op normen gebaseerde benaderingen van toegankelijkheid, databeveiliging en compliance. Onze voortdurende inspanningen zijn gericht op het bewaken van de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van persoonlijke informatie, en tegelijkertijd het zorgen voor een uitzonderlijke gebruiksbeleving voor alle klanten en gebruikers.

Image
accessiblity keyboard

Toegankelijkheid

Ondersteuning van toegankelijkheid voor iedereen is een belangrijke overweging in al onze productontwikkelingsstrategieën. EBSCO stelt alles dat redelijkerwijs mogelijk is in het werk om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten beschikbaar zijn voor alle klanten en gebruikers, in het bijzonder die met een leesbeperking. We besteden veel tijd en bronnen aan het garanderen van gelijkwaardige toegang.

Lees meer over toegankelijkheid bij EBSCO

Image
globalization

Globalisering

EBSCO is vastbesloten om mensen en informatie samen te brengen, ongeacht taal of locatie. Daarom is onbeperkte internationale bruikbaarheid een belangrijke overweging bij onze productontwikkeling en leveringsstrategieën.

Lees meer over globalisering bij EBSCO.

Image
globalization
Image
iso circuit

ISO 27001

ISO 27001 is een internationale standaard die best practices voor informatiebeveiliging vertegenwoordigt. De standaard beschrijft methodes en vereisten voor het onderzoeken van risico's en het implementeren van beveligingsmaatregelen die van toepassing zijn op mensen, processen en technologieën.

EBSCO's ISO-27001-certificering betekent dat u op haar producten en diensten kunt vertrouwen. Aan certificering gaat een streng beoordelingsproces vooraf dat wordt uitgevoerd door onafhankelijke audit- en certificeringsinstanties. Wij blijven investeren in de veiligheid van de informatie waarmee onze klanten ons vertrouwen.

Bekijk EBSCO's ISO-27001-certificaat
Image
iso circuit
Image
privacy

Privacy

EBSCO heeft beleidslijnen, procedures en infrastructuur voor fysieke en digitale beveiliging. Onze voortdurende inspanningen op het gebied van compliance omvatten initiatieven rondom de vereisten van GDPR, FERPA, COPPA en andere toepasbare regelgeving. EBSCO zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar gebruikers.

Lees EBSCO's privacybeleid