Een rijke bron met uitgebreide informatie

Health and Psychosocial Instruments (HaPI) omvat bibliografische informatie van peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften, boeken, technische rapporten en catalogi van testontwikkelaars. HaPI is een essentiële bron die wetenschappers, studenten en clinici helpt bij het vinden van de vragenlijsten, interviews en andere tests die het meest relevant zijn voor hun onderzoeken, scripties en dissertaties.

De databank bevat informatie over gedragsmeetinstrumenten die worden gebruikt in verschillende beroepen en disciplines, waaronder geneeskunde, verpleegkunde, volksgezondheid, psychologie, maatschappelijk werk, sociologie, communicatie en organisatorisch gedrag. Door onderzoekers toegang te geven tot een enorme, ongeëvenaarde selectie meetinstrumenten, helpt de HaPI-databank hen de kwaliteit, betrouwbaarheid en validiteit van hun meettechnieken te verbeteren.

HaPI wordt regelmatig aangevuld met nieuwe records, waardoor gebruikers altijd over actuele kwaliteitsinformatie beschikken.

Onderwerpen zijn onder meer

 • Checklists
 • Coderingsschema's
 • Indexen
 • Interviewschema's
 • Projectieve technieken
 • Vragenlijsten
 • Beoordelingsschalen
 • Enquêtes
 • Taken
 • Tests
 • Typeringen/scenario's

Een gedetailleerd record voor elk opgenomen item

Elk record in HaPI bevat de volgende gedetailleerde informatie: titel, acroniem, auteurs, taal, indextermen en referenties. Sommige records bevatten ook samenvattingen, voorbeelden, vragenaantallen, subschalen, betrouwbaarheid en andere informatie.

Bezoekt u bmdsapi.com voor meer informatie over HaPI.