Onderwerpen zijn onder meer

De databank omvat naast presidentiële documenten, ook regels, voorgestelde regels, voorschriften en mededelingen van verschillende Amerikaanse overheidsinstellingen, waaronder het Department of Homeland Security, de Securities and Exchange Commission, de Environmental Protection Agency en het Department of Justice.