Maandelijks nieuwe originele content

De content van World Politics Review wordt geschreven door vooraanstaande deskundigen en biedt uitgebreide en gedetailleerde perspectieven die even waardevol als zeldzaam zijn. De informatie is veel actueler dan die in toonaangevende academische tijdschriften op het gebied van internationale zaken, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

World Politics Review bevat duizenden (archief-)artikelen en wordt maandelijks uitgebreid met meer dan 75.000 woorden aan originele content. De bron biedt relevante content voor verschillende vakgebieden. Het brede informatieaanbod betreft onderwerpen die van groot belang zijn voor onder meer buitenlandbeleid, internationale politiek en buitenlandse zaken.

Abonnees krijgen toegang tot de databank op EBSCOhost en tot het online platform op www.worldpoliticsreview.com.

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Steunverlening en ontwikkeling
 • Criminaliteit
 • Cultuur
 • Defensie en krijgsmachten
 • Binnenlandse politiek
 • Economie en bedrijfsleven
 • Binnenlandse veiligheid
 • Mensenrechten
 • Internationaal recht
 • Politieke theorie
 • Publieke diplomatie en propaganda
 • Terrorisme
 • Buitenlandbeleid
 • Oorlog en conflictsituaties
 • Massavernietigingswapens
Quote

World Politics Review is een waardevolle aanvulling op de collecties van academische en speciale bibliotheken die sterk zijn in de politieke wetenschappen, internationale zaken en wereldwijde kwesties.

Charleston Advisor