BiblioGraph in de praktijk

Video

In deze video laat Roman Piontek, Director of SaaS Innovation bij EBSCO, zien hoe bibliotheken BiblioGraph in de praktijk kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor collectievergelijking, dataverrijking en meer.

Bekijk alle video's in deze reeks op de webpagina van de serie, lees meer over BiblioGraph op onze website en vraag meer informatie of een demonstratie aan.

Transcript | Downloaden

BiblioGraph in de praktijk

Ref Link: https://www.ebsco.com/nl-nl/resources/bibliograph-de-praktijk

In de vorige video hebben we al enkele basistoepassingen van BiblioGraph gezien. Dit ging voornamelijk over het "clusteren" van gegevens.

Genormaliseerde clusters kunnen als zodanig al online worden geplaatst. Maar u kunt er nu ook verder mee werken.

Als ik bijvoorbeeld weet heb van een belangrijke collectie elders, kan ik na een transformatie in BIBFRAME de metadata ervan gebruiken om uit te zoeken hoeveel media ik al bezit in vergelijking met deze collectie of hoeveel ik er misschien nog wil verwerven.

Een iets complexer proces is soms het samenvoegen van verschillende thematische collecties, maar dit is ook mogelijk als mijn bibliotheek dit nuttig vindt. 

Dit brengt ons bij het onderwerp "verrijking". Een populair toepassingsvoorbeeld is het samenvoegen van informatiecomponenten met betrekking tot een persoon.
Hier zien we dat bijvoorbeeld Einsteins onderscheidingen, die geen deel uitmaakten van het oorspronkelijke metadatarecord, kunnen worden overgenomen uit externe Linked-Data-gegevensbronnen zoals Wikidata.

Zulke nieuwe informatieclusters kunnen dan op het web worden "tentoongesteld" om uiteindelijk de aandacht van potentiële gebruikers op de bibliotheek te vestigen.

Het toepassingsvoorbeeld bij uitstek is ongetwijfeld het verrijken van huidige bibliografische records met gestandaardiseerde authority-gegevens, bijvoorbeeld om talloze alternatieve schrijfwijzen van dezelfde naam toe te voegen. In dit geval zijn de geëncadreerde records allemaal varianten van "Einstein".

Verrijkingen nemen in de praktijk vele vormen aan. Een zeer levendig voorbeeld is de "NoveList" gegevenspool - dit is een verzameling van fictieattributen gemaakt door vakspecialisten die bijvoorbeeld literaire figuren of de verhaalstijl van individuele werken karakteriseren.

Dus als u veel fictie tot uw beschikking hebt, kunnen voorheen onopgemerkte thematische clusters zoals "boeken met dappere hoofdpersonen" nu worden geïdentificeerd na verrijking met dergelijke gegevens.

Natuurlijk is dit slechts een voorbeeld van verrijking, want er zijn ook academische, farmaceutische of andere use cases denkbaar, mits er een geschikte linked-data-pool kan worden gebruikt.

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.