Uitdagingen en oplossingen: Hoe BiblioGraph helpt bij catalogusuitdagingen

Video

Veel bibliotheken beschrijven hun collecties momenteel met formats zoals MARC; indelingen die lang voor het internet werden gemaakt en niet de flexibiliteit hebben die de huidige digitale omgeving vereist. Ontdek enkele van de uitdagingen die deze traditionele formats met zich meebrengen voor bibliotheken en ontdek hoe BIBFRAME en EBSCO's BiblioGraph helpen deze uitdagingen te overwinnen.

Bekijk alle video's in deze reeks op de webpagina van de serie, lees meer over BiblioGraph op onze website en vraag meer informatie of een demonstratie aan.

Transcript | Downloaden

Uitdagingen en oplossingen: Hoe BiblioGraph helpt bij catalogusuitdagingen

Ref Link: https://www.ebsco.com/nl-nl/resources/uitdagingen-en-oplossingen-hoe-bibliograph-helpt-bij-catalogusuitdagingen

We willen nu de belangrijkste punten bespreken die BIBFRAME als een duurzaam formaat kenmerken.

Natuurlijk mag het enorme belang van MARC en aanverwante formaten niet worden gekleineerd. Maar we moeten eerlijk zijn en bepaalde punten erkennen, zoals het feit dat MARC in eerste instantie bedoeld was als uitwisselingsformaat, niet als primair formaat voor menselijk werk met gegevens.
MARC lijkt tot op zekere hoogte op een "binaire code" en leidt ook tot een zekere formaatafhankelijkheid.

Het is een zeer complex en specifiek formaat, dat niettemin stamt uit een wereld lang voor de wereldwijde verspreiding van internet en dus is "opgegroeid" in een heel andere, nu sterk verouderde context.

De specifieke aard ervan heeft uiteindelijk ook geleid tot een sterke consolidatie van veldopdrachten en dus tot een exploderend aantal afhankelijkheden. Bijna geen enkel veld kan spontaan worden ingevuld zonder dat de algemene bezetting van de velden eronder lijdt.

Al die diensten die - ja, zelfs in de bibliotheekwereld - fungeren als de belangrijkste toegangspoort tot de informatiestroom, zijn niet geoptimaliseerd om MARC en verwante formaten van nature en tot in detail te verwerken.

Bovendien was de mogelijkheid om gegevens te koppelen (vooral de semantische koppeling van gegevens in het internet) geen natuurlijk onderdeel van het MARC-formaat toen het werd gemaakt.

BIBFRAME, daarentegen, wil zo flexibel, onafhankelijk en uitbreidbaar mogelijk zijn.

Dit leidt uiteindelijk ook tot eenvoudiger updaten en onderhouden van primaire gegevens en metadata, omdat de uitwisseling tussen mens en machine kan worden geoptimaliseerd met schone praktijken.

BIBFRAME-gegevens zijn altijd sneller en gemakkelijker te vinden dankzij hun eigen aanpassing aan het internet en de gebruikelijke protocollen, vooral omdat ze ook kunnen worden "gesyndiceerd", dat wil zeggen in een begrijpelijke vorm aan de grote zoekmachines kunnen worden doorgegeven.

Koppelbaarheid en geoptimaliseerde structurering was in ieder geval een van de basisthema's en doelstellingen van de introductie van BIBFRAME.

Gekoppelde, sterk (maar flexibel) gestructureerde gegevens zijn daarom ook bijzonder geschikt om de uitwisseling van informatie tussen zeer verschillende systemen te optimaliseren.
MARC vergelijken met BIBFRAME is dus niet helemaal als Microsoft DOS vergelijken met moderne websites, maar het komt toch zeker in de buurt. De gegevens als zodanig moeten centraal staan - niet het formaat.

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.