Wat is BIBFRAME?

Video

In deze tweede video in de serie "Making All the Pieces Fit: Solving the Linked Data Puzzle" komt u meer te weten over BIBFRAME, een linked-data-model en vocabulaire voor bibliografische data. Naast de introductie van BIBFRAME kijken we ook naar de kenmerken die het meer traditionele MARC-format definiëren, en maken we een vergelijking tussen de twee. Ontdek hoe de digitale focus van BIBFRAME bibliotheken in staat stelt hun bronnen beter te beheren, te delen en met elkaar te koppelen.

Bekijk alle video's in deze reeks op de webpagina van de serie, lees meer over BiblioGraph op onze website en vraag meer informatie of een demonstratie aan.

Transcript | Downloaden

Wat is BIBFRAME?

Ref Link: https://www.ebsco.com/nl-nl/resources/wat-is-bibframe

Nadat we kort "Linked Data" hebben behandeld, is nu de vraag wat "BIBFRAME" is.

BIBFRAME is in wezen een gegevensmodel gebaseerd op "Linked Data" om in principe alle metadata te beschrijven. Het "Linked Data"-karakter maakt de constructie van meer geneste niveaus mogelijk. Dit "meta-metadata-formaat" is ontwikkeld in samenwerking met de VS-Amerikaanse Library of Congress en het team dat vandaag nog steeds verantwoordelijk is voor het product "BiblioGraph".

Kortom, bibliografische metadata zijn meestal lineair, terwijl BIBFRAME de beschrijving van semantische relaties in complexe hiërarchieën mogelijk maakt.

Het BIBFRAME-vocabulaire of de bijbehorende ontologie, die beschrijven hoe beschrijvende metadata worden beschreven, zijn bijvoorbeeld te vinden op https://bibfra.me.

In de praktijk is het zeker aan te raden om aanvullende vocabulaires te gebruiken, zoals Schema.org.

Unieke metadata-elementen krijgen unieke identifiers toegewezen waarvan de relatie tot elkaar ook is voorzien van een unieke beschrijvende link, volgens BIBFRAME.

In het geval van een transformatie, bijvoorbeeld van MARC naar BIBFRAME, resulteert dit enerzijds in een kwantitatieve toename van de originele metadata,

maar vooral in een kwalitatieve toename van de gegevensbasis, omdat we nu een netwerkachtig en tegelijkertijd netwerkgeschikt gegevensnetwerk hebben.

Om bij de voorbeeldvergelijking tussen MARC en BIBFRAME te blijven, kunnen we stellen dat MARC stamt uit een wereld lang voor het internet, voor wijdverspreid elektronisch materiaal en voor alomtegenwoordige gegevensuitwisseling. Als gevolg daarvan overwegen veel instellingen om, zo niet volledig over te stappen op BIBFRAME, dan toch te profiteren van de voordelen, zoals semantische "clustering", die een BIBFRAME-gegevenstransformatie kan bieden naast het voortgezette gebruik van klassieke metadataformaten.

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.