Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983, beşeri ve sosyal bilimlerdeki önemli dergileri kapsayan bir arşiv indeksidir. Kitap incelemeleri de dahil olmak üzere sosyal bilimlerle ilgili bir milyondan fazla makale için indeksleme içerir. 

Fiyat Alın
header icon

Genel Bakış

Archive

Konu Alanı: Sosyoloji ve Sosyal Hizmet
Uygun olduğu kurumlar: Akademik Kütüphaneler

Başlık Listesi:
Kapsam: Excel | HTML

İçeriğinde:

 • Kitap incelemeleri dahil yaklaşık 1 milyon makale için indeksleme
 • International Index, Social Sciences & Humanities Index ve Social Sciences Index için geniş kapsam 

Konular Arasında:

 • Bağımlılık çalışmaları
 • Antropoloji
 • İletişim
 • Ekonomi
 • Etik
 • Aile çalışmaları
 • Cinsiyet çalışmaları
 • Uluslararası ilişkiler
 • Hukuk
 • Kitle iletişim araçları
 • Azınlık çalışmaları
 • Siyaset bilimi
 • Psikoloji
 • Kamu refahı
 • Sosyal hizmet
 • Kentsel çalışmalar