Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 jest indeksem archiwalnym obejmującym ważne czasopisma z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zawiera ponad milion zindeksowanych artykułów z zakresu nauk społecznych, w tym recenzje książek. 

Prośba o wycenę
header icon

W skrócie

Archive

Lista tytułów:
Zakres: Excel | HTML

Zawartość

 • Około 1 miliona zindeksowanych artykułów, w tym recenzje książek
 • Wyczerpujący zakres International Index, Social Sciences & Humanities Index oraz Social Sciences Index. 

Tematy

 • Badania nad uzależnieniami
 • Antropologia
 • Komunikacja
 • Ekonomia
 • Etyka
 • Studia nad rodziną
 • Gender studies
 • Stosunki międzynarodowe
 • Prawo
 • Środki masowego przekazu
 • Studia nad mniejszościami narodowymi
 • Nauki polityczne
 • Psychologia
 • Dobro publiczne
 • Praca socjalna
 • Studia miejskie