Aktif, Tam Metin, Açık Erişim Olmayan Dergi Değeri (USD)
Communication Source: $153.544,26
Communication & Mass Media Complete: $117.121,71

Açık Erişim Dergileri Öne Çıkarın

Communication & Mass Media Complete, açık erişimli (AE) dergilerin titizlikle derlenmesini ve indekslenmesini içerir; bu, 387 aktif küresel AE dergisinden oluşan büyüyen bir koleksiyona yol açmıştır.Dahil edilmek üzere onaylandıktan sonra bu OA dergileri için yüksek kaliteli konu indeksleme ve gelişmiş, isabetli/doğru tam metin bağlantısı sağlanır.

NOT: EBSCOhost veri tabanları ve EBSCO Discovery Service, DOAJ için diğer tüm çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme oluşturur.

Eşsiz Tam Metin Dergiler

Communication & Mass Media Complete, Academic Search'ün hiçbir sürümünde bulunmayan 257 aktif tam metin dergiyi içerir.

Taranabilir Atıf Bilgileri

Communication & Mass Media Complete taranabilir atıf bilgileri ile 362 dergi içerir.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Communication & Mass Media Complete, 966 aktif indekslenmiş ve özetlenmiş dergiyi içerir. Bunların 937'si hakemli.