Aktif, Tam Metin, Açık Erişim Olmayan Dergi Değeri (USD)
Business Source Ultimate: $1.173.433,43
Business Source Complete: $914.694,46
Business Source Premier: $667.562,53
Business Source Elite: $325.884,09

Yukarıdaki toplamlar, her bir veri tabanındaki dergi dışı içeriğin değerini içermez.

FT50 Dergileri için Aktif Tam Metin

Financial Times, MBA, EMBA ve çevrimiçi MBA programları sunan işletme okullarının yıllık sıralamasını yayınlar. Bu sıralamalar, FT50 dergi listesi olarak bilinen 50 akademik ve uygulayıcı dergide yayınlanan fakülte yayınlarının sayısına dayanan bir araştırma puanını içerir. Business Source Ultimate'ın FT50 dergi listesine göre ABI/INFORM Collection ile karşılaştırması şu şekildedir:

Aktif Tam Metin
ABI veya BSU'da
bulunmaz
ABI ve BSU'da
bulunur
ABI'ye özgü
BSU'da bulunmaz
BSU'ya özgü
ABI'de bulunmaz
10 4 1 35

Açık Erişim Dergileri Öne Çıkarın

Business Source Ultimate, titiz bir şekilde hazırlanan açık erişim (OA) dergi içeriği ve indekslemesi sunar ve bu kapsamda sayısı gittikçe artmakta olan 1.655 aktif küresel OA dergisi içeren bir koleksiyona erişim sunar.Dahil edilmek üzere onaylandıktan sonra bu OA dergileri için yüksek kaliteli konu indeksleme ve gelişmiş, isabetli/doğru tam metin bağlantısı sağlanır.  

NOT: EBSCOhost veri tabanları ve EBSCO Discovery Service, DOAJ için diğer tüm çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme oluşturur.

Dünyanın En Kaliteli İşletme Araştırma Veri Tabanı — Genişleyen Uluslararası Kapsam

Ülke/Bölge Bazında Aktif Tam Metin Dergi
Avustralya ve Yeni Zelanda
Kanada
Orta ve Doğu Avrupa
Çin, Hong Kong ve Tayvan
Fransa, Fransız Belçika ve Romandy
Almanya, Avusturya ve Alman İsviçre
İtalya ve İtalyan İsviçre
Japonya
Kore
Latin Amerika ve Karayipler
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Hollanda ve Flandre
İskandinav Ülkeleri
Güney Asya ve Güneydoğu Asya
İspanya
Sahra-Altı Afrika
Birleşik Krallık & İrlanda
Amerika Birleşik Devletleri
Avustralya ve Yeni Zelanda: 72
Kanada: 75
Orta ve Doğu Avrupa: 265
Çin, Hong Kong ve Tayvan: 45
Fransa, Fransız Belçika ve Romandy: 182
Almanya, Avusturya ve Alman İsviçre: 353*
İtalya ve İtalyan İsviçre: 28
Japonya: 40
Kore: 9
Latin Amerika ve Karayipler: 138
Orta Doğu ve Kuzey Afrika: 179
Hollanda ve Flandre: 35
İskandinav Ülkeleri: 23
Güney Asya ve Güneydoğu Asya: 263
İspanya: 42
Sahra-Altı Afrika: 51
Birleşik Krallık & İrlanda: 560
Amerika Birleşik Devletleri: 1.070
Avustralya ve Yeni Zelanda: 28
Kanada: 26
Orta ve Doğu Avrupa: 104
Çin, Hong Kong ve Tayvan: 10
Fransa, Fransız Belçika ve Romandy: 35
Almanya, Avusturya ve Alman İsviçre: 117
İtalya ve İtalyan İsviçre: 4
Japonya: 1
Kore: 3
Latin Amerika ve Karayipler: 50
Orta Doğu ve Kuzey Afrika: 36
Hollanda ve Flandre: 18
İskandinav Ülkeleri: 11
Güney Asya ve Güneydoğu Asya: 71
İspanya: 9
Sahra-Altı Afrika: 9
Birleşik Krallık & İrlanda: 429
Amerika Birleşik Devletleri: 773
Avustralya ve Yeni Zelanda: 9
Kanada: 13
Orta ve Doğu Avrupa: 23
Çin, Hong Kong ve Tayvan: 2
Fransa, Fransız Belçika ve Romandy: 9
Almanya, Avusturya ve Alman İsviçre: 37
İtalya ve İtalyan İsviçre: 1
Japonya: 0
Kore: 1
Latin Amerika ve Karayipler: 10
Orta Doğu ve Kuzey Afrika: 7
Hollanda ve Flandre: 14
İskandinav Ülkeleri: 3
Güney Asya ve Güneydoğu Asya: 52
İspanya: 1
Sahra-Altı Afrika: 3
Birleşik Krallık & İrlanda: 321
Amerika Birleşik Devletleri: 472
Avustralya ve Yeni Zelanda: 5
Kanada: 4
Orta ve Doğu Avrupa: 3
Çin, Hong Kong ve Tayvan: 1
Fransa, Fransız Belçika ve Romandy: 5
Almanya, Avusturya ve Alman İsviçre: 16
İtalya ve İtalyan İsviçre: 1
Japonya: 0
Kore: 1
Latin Amerika ve Karayipler: 4
Orta Doğu ve Kuzey Afrika: 1
Hollanda ve Flandre: 6
İskandinav Ülkeleri: 0
Güney Asya ve Güneydoğu Asya: 42
İspanya: 1
Sahra-Altı Afrika: 2
Birleşik Krallık & İrlanda: 149
Amerika Birleşik Devletleri: 262

*31 Aralık 2023 itibariyle beklenen rakamlar

Bir İşletme Araştırma Veri Tabanında Bulunan En Kapsamlı Dergi Dışı İçerik

Tam Metin Dergi Dışı İçerik
Vaka Çalışmaları - İşletme
Şirket Profilleri / Bilgi Kayıtları
Konferans Bildirileri / Bildiri Koleksiyonları
Ülke Ekonomi Raporları
Sektör Raporları
Röportajlar – İşletme (Yönetici ve Analist)
Pazar Araştırma Raporları
SWOT Analizleri
Videolar - Associated Press
Videolar – İşletme ve Ekonomi
Çalışma Kağıtları – İşletme
Vaka Çalışmaları - İşletme: 14.825
Şirket Profilleri / Bilgi Kayıtları: 1.178.250+
Konferans Bildirileri / Bildiri Koleksiyonları: 146
Ülke Ekonomi Raporları: 1.188
Sektör Raporları: 8.811
Röportajlar – İşletme (Yönetici ve Analist): 11.975
Pazar Araştırma Raporları: 2.411
SWOT Analizleri: 5.625
Videolar - Associated Press: 75.000+
Videolar – İşletme ve Ekonomi: 66.000+
Çalışma Kağıtları – İşletme: 10.374

Baskı Öncesi

Business Source Ultimate, önemli yayıncılardan ilgili başlıklar için baskı öncesi içeriği sunar.  

Taranabilir Atıf Bilgileri

Business Source Ultimate, taranabilir atıf bilgileri ile 1.310 dergi içerir.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.   

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Business Source Ultimate, 4.311 aktif dergi için indeks ve özet bilgileri içerir. Bu dergilerin 3.062'si hakemlidir.