Tiyatro ve Dans Çalışmaları için Değerli Bir Tam Metin Dergi Veri Tabanı

International Bibliography of Theater & Dance with Full Text, International Bibliography of Theatre & Dance (IBTD) içinde en çok kullanılan dergilerin birçoğunu tam metin olarak içerir. IBTD, American Society of Theatre of Research tarafından başlatılan bir proje olarak doğdu ve Brooklyn College'daki Theatre Research Data Center (TRDC) 1984'ten bu yana 14 cilt yayımladı.

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text içerisindeki aktif, tam metin, açık erişim olmayan dergi değeri 19.582,56 $'dır.

Açık Erişim Dergileri Öne Çıkarın

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text , titiz bir şekilde hazırlanan ve indekslenen açık erişim (OA) dergi içeriği sunar ve bu kapsamda sayısı gittikçe artmakta olan 43 küresel OA dergisi içeren bir koleksiyona erişim sağlar.Dahil edilmek üzere onaylandıktan sonra bu OA dergileri için yüksek kaliteli konu indeksleme ve gelişmiş, isabetli/doğru tam metin bağlantısı sağlanır.  

NOT: EBSCOhost veri tabanları ve EBSCO Discovery Service, DOAJ için diğer tüm çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme oluşturur.

Eşsiz Tam Metin Dergiler

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text, Academic Search veri tabanlarının herhangi bir sürümünde mevcut olmayan 100 aktif tam metin dergi içerir.

Taranabilir Atıf Bilgileri

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text taranabilir atıf bilgileri ile 64 dergi içerir.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.   

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text 265 aktif dergi için indeks ve özet bilgileri içerir. Bu dergilerin 204'ü hakemlidir.

Konular Arasında:

  • Bale
  • Komedi
  • Dans
  • Drama
  • Pandomim
  • Opera
  • Kuklacılık
  • Tiyatro