Cenná plnotextová databáze časopisů pro studium divadla a tance

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text obsahuje plný text řady nejoblíbenějších časopisů v bibliografické databázi International Bibliography of Theatre & Dance (IBTD). Databáze IBTD vznikla původně jako projekt American Society of Theatre of Research. Dalších 14 svazků vydal od roku 1984 Theater Research Data Center (TRDC) při Brooklyn College.

Maloobchodní hodnota časopisů v International Bibliography of Theatre & Dance s plnými texty a neotevřeným přístupem je 19 582,56 USD.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text zahrnuje důslednou správu a indexační práci časopisů s otevřeným přístupem (OA), jejímž výsledkem je rostoucí kolekce, která má momentálně 43 světových OA časopisů a počet stále roste. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Jedinečné časopisy v plném textu

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text obsahuje 100 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Vyhledatelné citované odkazy

InternationalBibliographyofTheatre&DancewithFullText zahrnuje 64 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

nternational Bibliography of Theatre & Dance with Full Text obsahuje 265 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 204 z nich je recenzovaných.

Předmětové pokrytí:

  • Balet
  • Komedie
  • Tanec
  • Drama
  • Pantomima
  • Opera
  • Loutkoherectví
  • Divadlo