Wartościowa baza czasopism pełnotekstowych dla studiów nad teatrem i tańcem

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text zawiera pełne teksty dla wielu najczęściej używanych czasopism w International Bibliography of Theatre & Dance (IBTD). IBTD zostało zainicjowane przez American Society of Theatre of Research, a od 1984 roku The Theatre Research Data Center (TRDC) w Brooklyn College opublikował 14 tomów.

Wartość detaliczna aktywnych, pełnotekstowych czasopism niedostępnych w modelu open access zawartych w bazie wynosi (w USD) 19 582,56 USD.

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text obejmuje rygorystyczną selekcję i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 43 globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text zawiera 100 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text zawiera 64 czasopisma z możliwością wyszukiwania cytowanych referencji.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text zawiera 265 aktywnych czasopism indeksowanych i abstraktowanych. 204 z nich jest recenzowanych.

Tematy

  • Balet
  • Komedia
  • Taniec
  • Dramat
  • Pantomima
  • Opera
  • Lalkarstwo
  • Teatr