Birçok Zengin Kaynak

Textile Technology Index kitaplardan, konferanslardan, tezlerden, teknik raporlardan ve ticari literatürden alınan kayıtları içerir. İçerik, yerel ve uluslararası arenaları kapsar ve bilim dünyasından önemli kaynakların yanı sıra giyim, ev mobilyası, döşeme ve polimer endüstrilerini kapsayan yayınları içerir.

Konular Arasında:

  • Kimya
  • Üretim teknikleri
  • Tekstil son ürünleri
  • Kimyasallar ve boyalar
  • Doğal ve sentetik elyaf ve ipliklerin özellikleri
  • Çevresel konular
  • Biyoloji
  • Fizik