Time Inc. tarafından yayımlanan, People Magazine, haberlerin içindeki ve arka planındaki insanların hikayelerine odaklanmıştır.Her sayı, ünlülerin ve insanların ilgi alanlarına yönelik hikayelerin birleşimini içerir. Bir bütün olarak ele alındığında arşiv, popüler kültürü ve zaman içindeki trendleri kaydetmektedir.

Araştırmacıların ve okuyucuların aradıkları bilgileri hızlı ve doğru bir şekilde bulmalarını sağlayacak şekilde makaleler ve kapak sayfaları tamamen indekslenmiştir ve reklamlar tek tek tanımlanmıştır.People Magazine Archive, 20. yüzyıldaki güncel olaylar, siyaset ve kültür konuları üzerine çalışan araştırmacıların yanı sıra işletme, reklamcılık ve popüler kültür tarihi ile ilgilenen kişiler için değerli bir kaynaktır.

Kapsanan Konular:

  • Ünlülerle ilgili haberler
  • İnsanların ilgi alanlarına yönelik hikayeler
  • Yaşam tarzı
  • Popüler kültür
  • Zaman içindeki trendler