คลังเก็บนิตยสาร

เข้าถึงเนื้อหาแบบเต็มเล่มในนิตยสารสำคัญต่างๆเพื่อการค้นคว้า  

Image
magazine archives web illustration

ประโยชน์ของ Magazine Archives

  • ให้มุมมองทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนใคร เกี่ยวกับแนวโน้ม และเหตุการณ์ต่างๆในศตวรรษที่ 20 แก่นักวิจัย
  • ลดเวลาที่ใช้ในการดึง และ เก็บข้อมูล
  • เติมเต็มช่องว่างจากปัญหาอันเกิดจากการสูญหาย หรือเสียหาย
  • เพิ่มพื้นที่บนชั้นวางห้องสมุดอันมีค่า
  • ใช้เงินทุนเพียงครั้งเดียว
  • เพลิดเพลินกับการเข้าถึงคลังนิตยสารได้ตลอดเวลา
  • ให้ความครอบคลุมในเชิงลึก โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ฉบับแรก

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง