Global Health Archive

CABI tarafından üretilen Global Health Archive, 1910'dan 1983'e kadar tarihi halk sağlığı ve biyomedikal araştırmalar için hazırlanmış bibliyografik bir veri tabanıdır. Uluslararası halk sağlığı sorunlarına tarihsel bağlam sağlayan, basımı durdurulmuş özet dergilerden elde edilen yüz binlerce kayıt içermektedir.   

Fiyat Alın
header icon

Genel Bakış

Archive

Konu Alanı: Biyoloji ve Yaşam Bilimleri
Uygun olduğu kurumlar: Akademik KütüphanelerŞirketler

İçeriğinde:

  • 800.000'den fazla kayıt
  • 1910'dan 1983'e uzanan kapsam

Konular:

  • Biyoterörizm
  • Hastalık kontrolü
  • Patent koruması
  • Gıda güvenliği ve yetersiz beslenme
  • Ekonomik kalkınmanın sağlık üzerine etkileri

İçerdiği Kaynaklar:

Tropical Diseases Bulletin: gelişmekte olan ülkelerde ve tropik bölgelerde bulaşıcı hastalıklar ve halk sağlığı ile ilgili uluslararası yayınlanmış araştırmalar için önde gelen bibliyografik ve özet veri tabanı

Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases: (AHCD), epidemiyoloji, tanı, tedavi ve hastalık önleme de dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıklar ve halk sağlığı ile ilgili uluslararası yayınlanmış araştırmalar için tam olarak aranabilir bir özet veri tabanı

Review of Medical and Veterinary Entomology: uygulamalı yaşam bilimleri ve diğer ilgili eklembacaklılar veri tabanından seçilen tıbbi ve veteriner entomolojisi üzerine uluslararası olarak yayınlanmış araştırmalar için tamamen aranabilir bir özet veri tabanı

Review of Medical and Veterinary Mycology: uygulamalı yaşam bilimleri veri tabanından seçilen tıbbi ve veterinerlik mikolojisi üzerine uluslararası yayımlanmış araştırmalar için tamamen aranabilir bir özet veri tabanı

Nutrition Abstracts and Reviews: gıda bileşimi ve güvenliğinden obeziteye, parenteral beslenme ve alerjilere kadar gıda ve sağlıkla ilgili tüm konularda en son bilgileri kapsayan tamamen aranabilir bir özet veri tabanı

Helminthological Abstracts: moleküler genetikten epidemiyolojiye kadar Helminthology üzerine uluslararası olarak yayımlanan araştırmalar için tamamen aranabilir bir özet veri tabanı

Global Health Archive, tarım ve çevre sorunlarını çözerek yaşamları iyileştirmeye adanmış küresel bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olan The Center for Biosciences and Agriculture International (CABI) tarafından üretilmiştir.