Uygulamalı Yaşam Bilimleri İçin Önde Gelen Tam Metin Kaynak

CAB Abstracts with Full Text, aşağıdakileri de içeren temel uygulamalı yaşam bilimleri konularını kapsar:

  • Ziraat
  • Çevre
  • Gıda bilimi
  • İnsan sağlığı
  • Mikoloji
  • Beslenme
  • Bitki bilimleri
  • Veterinerlik bilimleri

CAB Abstracts with Full Text içerisindeki aktif tam metin açık erişim olmayan dergi değeri 529,578.20 USD'dır.

Ülke/Bölge Bazında Aktif Tam Metin Dergi
Avustralya ve Yeni Zelanda
Orta ve Doğu Avrupa
Uzak Doğu
Latin Amerika ve Karayipler
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Sahra-Altı Afrika
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada
Batı Avrupa
Avustralya ve Yeni Zelanda: 10
Orta ve Doğu Avrupa: 196
Uzak Doğu: 202
Latin Amerika ve Karayipler: 121
Orta Doğu ve Kuzey Afrika: 139
Sahra-Altı Afrika: 25
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada: 100
Batı Avrupa: 486

Eşsiz Tam Metin Dergiler

Tam Metinli CAB Özetleri, Akademik Arama'nın hiçbir sürümünde bulunmayan 1.006 aktif tam metinli dergiyi içerir.

CABI Hakkında

CAB Abstracts, ziraat ve çevre sorunlarını çözmek için bilgi sağlayarak ve bilimsel uzmanlık uygulayarak insanların hayatlarını iyileştiren ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan CABI tarafından üretilmiştir.