Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983

Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983 yaklaşık 80 yıllık kütüphane bilgisini kaydeden bir arşiv indeksidir. Modern kütüphanecilik üzerinde etkili olan yenilikleri, tartışmaları ve insanları kapsayan binlerce kayıt içerir.

Fiyat Alın
header icon

Genel Bakış

Archive

Konu Alanı: Kütüphane ve Bilgi Bilimi
Uygun olduğu kurumlar: Akademik Kütüphaneler

Başlık Listesi:
Kapsam: Excel | HTML

İçeriğinde:

 • 1.200'den fazla yayın için indeksleme
 • 500.000'den fazla makale için indeksleme
 • 1905'den 1983'e uzanan kapsam

Konular Arasında:

 • Otomasyon
 • Kitapların bakımı ve restorasyonu
 • Kataloglama
 • Sansür
 • Telif hakkı
 • Kütüphanecilik eğitimi
 • Elektronik arama
 • Devlet yardımı
 • İndeksleme
 • Kütüphane dernekleri ve konferansları
 • Personel yönetimi
 • Yayıncılık
 • Nadir kitaplar
 • Referans hizmetleri

Library Literature & Information Science Retrospective  yüzlerce süreli yayın, kitap, kitap bölümü, akademik dergi, konferans bildirisi ve bilgi ve belge yönetimi tezini indeksler. Bu kaynak ayrıca, Avrupa, Rusya, Çin, Hindistan, Avustralya ve Latin Amerika'dan çevrilmiş başlıklar ve İngilizce dil özetleriyle çok dilli bir kapsama sahiptir.