Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983

Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983 je archivní databází, která dokumentuje téměř 80 let vývoje v oblasti knihovnických studií. Obsahuje tisíce bibliografických záznamů přímo souvisejících s rozvojem moderního knihovnictví.

Vyžádejte si více informací
header icon

Stručně

Archive

Předmětové pokrytí : Informační studia a knihovnictví
Ideální pro: Akademické knihovny

Seznam titulů:
Pokrytí: Excel | HTML

Databáze obsahuje:

 • Více než 1 200 indexovaných publikací
 • Více než 500 000 indexovaných článků
 • Pokrytí od roku 1905 do roku 1983

Předmětové pokrytí:

 • Automatizace
 • Restaurování knih
 • Katalogizace
 • Cenzura
 • Autorské právo
 • Informační studia a knihovnictví
 • Elektronické vyhledávání informací
 • Státní podpora
 • Indexování
 • Asociace knihoven
 • Administrativa
 • Publikování
 • Vzácné knihy
 • Referenční služby

Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983 indexuje stovky periodik, knih, kapitol, univerzitních časopisů a konferenčních sborníků. Zahrnuje také publikace s přeloženými názvy a souhrny v angličtině z Evropy, Ruska, Číny, Indie, Austrálie a Latinské Ameriky.