Kütüphane ve Bilgi Bilimi

Araştırma Veri Tabanları

Library Literature & Information Science Full Text   ·  Tam Metin

Library Literature & Information Science Full Text temel bilgi ve belge yönetimi dergilerini içeren bir veri tabanıdır. Kütüphanecilik, sınıflandırma ve kataloglama dahil tüm ilgili konuları kapsayan dergiler için tam metin, indeksleme ve özetler içerir.

Library Literature & Information Science Index

Library Literature & Information Science Index temel bilgi ve belge yönetimi dergilerini kapsayan bir bibliyografik veri tabanıdır. Kütüphanecilik, sınıflandırma ve kataloglama dahil tüm ilgili konuları kapsayan yüzlerce dergiyi indeksler.

Library, Information Science and Technology Abstracts

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), bilgi ve belge yönetimi çalışmaları için hazırlanmış ücretsiz bir araştırma veri tabanıdır. LISTA, yüzlerce önemli dergi, kitap, araştırma raporu için indeksleme ve özetleme sağlar.EBSCO'nun amacı, bu kaynağa sürekli olarak erişim sağlamaktır.

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text   ·  Tam Metin

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) with Full Text bilgi ve belge yönetimi çalışmaları için hazırlanmış güçlü bir veri tabanıdır. Kütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama ve bilgi yönetimi dahil tüm ilgili konuları kapsayan dergiler için tam metin, indeksleme ve özetler içerir.

Tarihi Dijital Arşivler

Book Review Digest Retrospective: 1903-1982

H.W. Wilson's Book Review Digest'in yaklaşık seksen yılını toplayan bu arşiv veri tabanı, 1903'ten 1982'ye kadar bir milyondan fazla kitap incelemesi için atıf sağlar. Yetişkinlere ve gençlere yönelik kurgu ve kurgu olmayan kitapları kapsar ve kitap başına en az bir inceleme alıntısı sağlar. 

Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983

Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983 yaklaşık 80 yıllık kütüphane bilgisini kaydeden bir arşiv indeksidir. Modern kütüphanecilik üzerinde etkili olan yenilikleri, tartışmaları ve insanları kapsayan binlerce kayıt içerir.