Animal Behaviour & Welfare Cases

Animal Behaviour & Welfare Cases is een collectie educatieve en praktische casussen over diergedrag en dierenwelzijn. De databank is een waardevolle bron voor studenten en onderzoekers op verschillende gebieden, zoals dierwetenschappen, diergeneeskunde, zoölogie, ecologie en dierenwelzijn. Animal Behaviour & Welfare Cases biedt praktische inzichten en realistische voorbeelden voor iedereen die geïnteresseerd is in het leven van dieren.

Human-Animal Interactions

Human-Animal Interactions is een interdisciplinaire open-access-bron gericht op de verspreiding van onderzoek op het gebied van interacties tussen mens en dier. Het omvat een breed scala aan onderwerpen rondom interacties, relaties en banden tussen mens en dier, en bevat bijdragen van een breed publiek om de relevantie te waarborgen voor zowel praktische als wetenschappelijke toepassingen en onderzoeken.

Language in Australia and New Zealand

Language in Australia and New Zealand van uitgever De Gruyter bevat publicaties over de honderden talen die in de regio voorkomen. Engels is de centrale taal, maar er wordt uitgebreid aandacht besteed aan inheemse, Europese, Aziatische en contacttalen die in de loop van de geschiedenis van deze naties zijn ontstaan, waaronder Kriol, Torres Strait Creole, Norfolk en Māori Engels. Language in Australia and New Zealand is een relevante bron voor onderzoekers en professionals in een breed scala aan taalkundige vakgebieden.

Perlego

Perlego is een betaalbare en duurzame online aanbieder van tekstboeken voor studenten en onderzoekers die worstelen met de kosten van vereist lesmateriaal. De leverancier werkt samen met uitgevers over de hele wereld, en neemt de kosten van drukken, distributie en handelsmarges weg. Perlego biedt ook non-fictieboeken en academische tools die studenten helpen bij het leren.

Plant Health Cases

Plant Health Cases is een handige tool voor iedereen die praktische inzichten en kennis wil opdoen over de gezondheid van planten. De databank omvat een breed scala aan onderwerpen op dit gebied, zoals plantenziekten, plagen, omgevingsfactoren en agronomische werkwijzen. De interessante casussen en gevarieerde content maken het een waardevolle bron voor onderwijs, onderzoek en praktische toepassing gerelateerd aan de gezondheid van planten.