AI transformeert het informatielandschap en leidt tot ingrijpende veranderingen in de workflows voor het ontdekken, evalueren en gebruiken van content. Dit kan leiden tot veel voordelen voor bibliotheken, van verbeterde vindbaarheid en toegankelijkheid van bronnen tot gepersonaliseerde ervaringen en gestroomlijnde processen. In september 2023 kondigde EBSCO aan op zoek te gaan naar mogelijkheden voor generatieve AI en een reeks proefprojecten uit te voeren rondom het gebruik van AI in EBSCO Discovery Service en EBSCOhost.

Hoewel AI veelbelovende kansen biedt, is het cruciaal om eveneens te beseffen dat het kwetsbaar is voor potentiële desinformatie en feitelijke onjuistheden (“hallucinaties”). AI leidt ook tot twijfels over de bescherming van auteursrechten, ethische overwegingen zoals bias en redelijkheid en beperkte domeinexpertise. We zetten onze relaties met uitgevers en bibliotheken in om de rechten van auteursrechthouders te beschermen en tegelijkertijd de mogelijkheden van gebruikers op het gebied van contentverkenning, -evaluatie en -gebruik te verbeteren. 

De volgende principes vormen de leidraad voor onze aanpak om generatieve AI op een verantwoorde, ethische en veilige manier in te zetten: 

Kwaliteit: Het bieden van betrouwbare onderzoeksbronnen is onze topprioriteit. Ons gebruik van generatieve AI is gestoeld op betrouwbare, zorgvuldig samengestelde content, en de resultaten ondergaan strenge kwaliteitstesten. 

Transparantie: Het gebruik van door generatieve AI gedreven technologie in onze producten wordt duidelijk gelabeld om geïnformeerde besluitvorming voor onze klanten en de gebruikers van onze producten te ondersteunen. 

Gelijkheid: We zetten ons in om gelijke toegang tot informatie en bronnen te bevorderen door middel van maatregelen die zowel algoritmische als maatschappelijke bias identificeren en beperken in door AI gestuurde applicaties. Daarnaast verbeteren AI-functies zoals zoeken in natuurlijke taal (en meertalig) de toegang voor onderzoekers met verschillend taalgebruik en kennis van kernwoorden.

Informatievaardigheid: Onze AI-gestuurde functies komen voort uit een diep inzicht in het onderzoeksproces. Ze helpen gebruikers bijvoorbeeld bronnen kritisch te evalueren. Ook helpen ze gebruikers de bevindingen die zij ontdekken via "traditionele" (non-AI) workflows toe te passen naast – en aangevuld met – de informatie die door AI-systemen wordt gegenereerd. Bibliotheekexperts (zowel intern als externe adviespartners) houden toezicht op de ontwikkeling en validatie van alle toepassingen van op generatieve AI gebaseerde technologieën in onze producten, en monitoren voortdurend de kwaliteit en bruikbaarheid. 

Auteursrechtelijke integriteit: Onze implementatie van AI zal de rechten van auteursrechthouders beschermen. Bij het gebruik van auteursrechtelijk beschermde content in de context van generatieve AI, zal EBSCO altijd voldoen aan hetzelfde beleid en dezelfde procedures voor gegevensbescherming als voor elk ander gebruik van deze content in onze producten.

Waarde voor de eindgebruiker: Onze strenge focus op bruikbaarheid betekent dat elke manier waarop EBSCO AI gebruikt in het teken staat van het bieden van bewezen toegevoegde waarde voor gebruikers. Hiertoe doen we voortdurend onderzoek naar de gebruikerservaring, minimaliseren we het risico op onvolkomenheden via prompt engineering, en voeren we uitgebreide tests uit – allemaal als onderdeel van een uitgebreide test-en-leer-aanpak.

Wilt u meer weten over EBSCO’s werk met generatieve AI?