Toegankelijkheid is een essentiële overweging bij productontwikkeling om ervaringen te kunnen bieden die iedereen in gedachten houden. Door maatregelen te nemen om toegankelijkheid deel van hun kernprincipes te maken, zorgen bedrijven voor een positieve ervaring voor iedereen en creëren ze gebruiksvriendelijkere en inclusievere producten.

“De kracht van het Web ligt in de universaliteit. Toegang voor iedereen, ongeacht eventuele beperkingen, is een essentieel aspect.”

Tim Berners-Lee
Director bij W3C en grondlegger van het wereldwijde web
[quote vertaald uit het Engels]

Bij het ontwikkelen van digitale producten en services moeten softwareontwikkelaars en bedrijven rekening houden met de uiteenlopende behoeften en voorkeuren van hun gebruikers. Het World Wide Web Consortium (W3C) ontwikkelde de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) die ervoor zorgen dat websites en digitale toepassingen bruikbaar zijn voor alle mensen, ongeacht hun capaciteiten.

Enkele veelvoorkomende soorten beperkingen die van invloed kunnen zijn op interactie met digitale producten zijn:

  • Visueel (slechtziendheid, blindheid)
  • Auditief (slechthorendheid, doofheid)
  • Motorisch (moeite met gebruik van muis of toetsenbord)
  • Cognitief (leerproblemen, aandachtsstoornissen)
  • Spraak (moeite met spreken)

Voor elk van deze soorten zijn er specifieke overwegingen en oplossingen die ontwerpers en softwareontwikkelaars kunnen implementeren voor een inclusief platform.

Visueel

Wanneer ontwikkelaars zorgen voor een contrastverhouding van minstens 4,5:1 voor standaardtekst verbeteren zij de leesbaarheid voor gebruikers met kleurenblindheid of slechtziendheid. Dit betekent dat de helderheid van de tekst ten minste 4,5 keer hoger is dan de achtergrond. Ze kunnen ook alternatieve teksten en bijschriften bieden, zorgen voor compatibiliteit met schermlezers, en een donkere modus implementeren in tekstgebaseerde applicaties. Bij de ontwikkeling van content kunnen blinden en slechtzienden worden geholpen door beschrijvingen op te nemen die vertellen wat er wordt weergegeven.

Auditief

Voor gebruikers met gehoorproblemen zijn bijschriften of transcripties voor audio-inhoud, visuele aanduidingen en attenderingen, passende ondertitels en geïntegreerde ondersteuning voor gebarentaaltolken nodig. De ontwikkeling van audio van hoge kwaliteit zonder achtergrondgeluiden is een tactiek die gebruikt wordt om de toegankelijkheid te verbeteren. Eenvoudige tekst bieden voor mensen die gebarentaal gebruiken is eveneens een tactiek om toegankelijkheid te bevorderen.

Motorisch

Ontwikkelaars kunnen software zo ontwerpen dat deze volledig navigeerbaar en bedienbaar is met alleen het toetsenbord, compatibel is met ondersteunende technologieën, en aanpasbare invoeropties biedt voor gebruikers met motorische beperkingen. De mogelijkheid om een website alleen met het toetsenbord te bedienen is noodzakelijk voor gebruikers die gebruik maken van een hoofdaanwijzer, joystick, mondstok of schakelaars die met verschillende lichaamsdelen worden bediend. Bij het ontwerpen van websites of digitale content moeten ontwerpers rekening houden met deze gebruikers en zich realisereb dat mensen met een lichamelijke beperking mogelijk grotere werkruimtes nodig hebben of meer tijd nodig hebben om taken te voltooien.

Cognitief

Voor gebruikers met cognitieve beperkingen zijn overzichtelijke lay-outs, consistente navigatiepatronen, intuïtieve bedieningselementen, het gebruik van duidelijke taal en het vermijden van jargon belangrijke hulpmiddelen. Het is ook nuttig om informatie en taken op te splitsen in hanteerbare delen. Sommige gebruikers gebruiken wellicht tekst-naar-spraaksoftware, en anderen tools om lettertypes of witruimtes te vergroten. Bij het creëren van flexibele omgevingen is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende manieren waarop mensen met software omgaan.

Spraak

Voor gebruikers met spraakstoornissen kunnen ontwikkelaars communicatie-opties op basis van tekst bieden, spraakherkennings- en dicteerfuncties integreren, ondersteuning voor op symbolen gebaseerde communicatiesystemen integreren, en visuele feedback en bevestiging van gebruikersinput bieden. Evaluatie van hoe gebruikers kunnen communiceren met organisaties is een gebied dat soms over het hoofd gezien wordt. Als er bijvoorbeeld alleen een telefoonnummer beschikbaar gesteld wordt en geen chat- of e-mailopties, dan is dat een hiaat in de toegankelijkheid dat gebruikers kan vervreemden.

Door rekening te houden met deze factoren en passende oplossingen te implementeren, kunnen softwareontwikkelaars producten maken die toegankelijk zijn voor een breed scala aan gebruikers, waardoor inclusiviteit in het digitale domein wordt bevorderd. Een goed begrip van toegankelijkheidsstandaarden en hoe ze met elkaar samenhangen, zorgt voor een meer verbonden wereld.

EBSCO zet zich in voor het bieden van positieve ervaringen voor alle gebruikers. Toegankelijkheid is een belangrijke overweging in al onze productontwikkelingsstrategieën. We hebben onder meer een team dat ervoor zorgt dat onze softwareontwikkeling voldoet aan de nieuwste WCAG-standaarden. Heeft u vragen over toegankelijkheid? Neemt u dan contact op met accessibility@ebsco.com.