Speciaal voor de laatste editie van het tijdschrift Bladen voor Documentatie van de Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD) van 2020, een themanummer over COVID-19, schreef EBSCO een artikel over haar perspectief op de bibliotheekmarkt ten tijde van de pandemie. Lees meer in dit blogartikel.

In het artikel gaan we in op de COVID-19-pandemie, de trends die we als gevolg hiervan zien in de markt, en hoe de situatie voor iedereen een omslag betekent die zowel uitdagingen als kansen met zich meebrengt.

U leest onder meer hoe EBSCO snel is ingesprongen op de explosief gestegen vraag van zowel medisch professionals en wetenschappers als bibliotheken en informatieprofessionals naar betrouwbare, actuele en overzichtelijke informatie over COVID-19. Ook gaat het artikel in op trends die naar aanleiding van de pandemie zichtbaar werden op het gebied van e-tijdschriften en e-books, met onder meer een aanzienlijke stijging in gebruik van digitale bronnen en een toename van openbaar beschikbare content. Tot slot wordt er een korte blik geworpen op de toekomst.

Het artikel is verschenen in Bladen voor Documentatie 2020/3-4 (december 2020) van de ABD-BVD en met toestemming gebruikt voor dit blogartikel.