Medische professionals hebben de meest actuele, betrouwbare en relevante content nodig bij het diagnosticeren en behandelen van patiënten. Het kan echter moeilijk zijn om voor een bepaald specialisme consequent de beste evidence-based informatie uit verschillende bronnen te vinden. Waar kunnen uw clinici de informatie vinden die ze nodig hebben, in een format dat hen helpt snel en efficiënt de beste zorg te leveren voor hun patiënten?

Zorgverleners hebben in praktijksituaties waarschijnlijk niet zo zeer behoefte aan (online) tekstboeken waarin ze medische basiskennis kunnen opzoeken, maar eerder aan een evidence-based point-of-care tool die hen altijd relevante en actuele praktische informatie biedt. Aanvullende contenttypen zoals afbeeldingen en illustraties die details verhelderen en de informatie in een medische context plaatsen, kunnen eveneens zeer nuttig zijn.

Een breed scala aan relevante content in bruikbare formats

Om informatie te vinden die geschikt en toepasbaar is op de situatie van de patiënt, is het belangrijk om een tool te gebruiken die duizenden onderwerpen, internationale content en een verscheidenheid aan specialismen dekt, zoals cardiologie, reumatologie, urologie, chirurgie, en nog veel meer. Bovendien zorgt een breed scala aan contentsoorten ervoor dat artsen gemakkelijk kunnen vinden wat ze nodig hebben om de informatie in de praktijk te brengen.

Enkele voorbeelden:

Heldere en beknopte overzichten
Tools die medisch professionals ondersteunen bij klinische besluitvorming, moeten beknopte samenvattingen bieden met richtlijnen en aanbevelingen die zijn ontworpen om snel antwoord te geven op de meest voorkomende klinische vragen. Hierdoor vinden drukbezette clinici snel relevante en praktische informatie te vinden en zorgt dat zij hun tijd kunnen besteden aan het bieden van de beste zorg voor hun patiënten.

Klinische richtlijnen
Systematisch ontwikkelde medische richtlijnen ondersteunen artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals bij het kiezen van de beste behandeling voor hun patiënten, en zijn daarom belangrijk voor de klinische praktijk. Integratie hiervan – en in het bijzonder van Europese en internationale richtlijnen (GIN) – in klinische workflows en gemakkelijke toegang tot deze informatie zijn cruciaal voor clinici.

Klinische calculators
Om medische situaties te evalueren, moeten zorgverleners regelmatig specifieke klinische metingen/cijfers bepalen. Hiervoor worden klinische calculators gebruikt. Op basis van de resultaten van de metingen en berekeningen kunnen verdere diagnostische en behandelingsbeslissingen worden genomen.

Geneesmiddeleninteracties
Zodra een arts samen met de patiënt tot een geneesmiddel/behandeling heeft besloten, is het belangrijk dat eventuele interacties gecontroleerd kunnen worden. Hierbij zijn niet alleen interacties met andere geneesmiddelen relevant, maar bijvoorbeeld ook met voedsel, kruiden, alcoholhoudende producten, tabak en zuivel.

Beschikken uw zorgprofessionals over tools die hen snel en eenvoudig voorzien van relevante content in passende formats? DynaMed ondersteunt clinici door snel en eenvoudig waar en wanneer het nodig is toegang te bieden tot passende praktijkgerichte informatie. De oplossing helpt evidence-based antwoorden te vinden op medische vragen en bevat een verscheidenheid aan onderwerpen en specialismen, beknopte overzichten, medische richtlijnen, klinische calculators, en meer.

Lees meer over de content in DynaMed in onze infographic.