Gebruiksvriendelijke informatie op de plaats van zorgverlening moet goed gestructureerd, snel toegankelijk en compleet zijn. Deze informatie moet ook betrouwbaar zijn, aangezien zij door medisch professionals wordt gebruikt om evidence-based geneeskunde te beoefenen.1 In dit artikel belichten we enkele punten waarop u kunt letten bij het selecteren van een betrouwbare point-of-care-tool.

Gehanteerde methodiek

Het is van groot belang dat clinici hun beslissingen baseren op de best beschikbare evidence-based informatie. Alleen wanneer deze informatie wetenschappelijke kwaliteitsliteratuur als uitgangspunt heeft, is objectiviteit gegarandeerd. De literatuur moet op consequente en systematische wijze door experts geïdentificeerd, geselecteerd, geëvalueerd, samengevat en geïnterpreteerd te worden. Bij nieuwe evidence die van invloed is op de conclusies, richtlijnen en aanbevelingen, moet de informatie direct bijgewerkt worden. Een evidence-based methodiek die gebaseerd is op best practices biedt medisch professionals de meest bruikbare informatie ter ondersteuning van hun klinische besluitvormingsproces.

Klinische expertise

Betrouwbare beslissingsondersteunende content wordt bij voorkeur door medisch specialisten ontwikkeld, bijvoorbeeld door een redactie van terreindeskundigen met praktische ervaring als arts of medisch docent. Zij kunnen hun uitgebreide kennis en expertise inzetten om de beste en meest passende evidence te identificeren, heldere contexten te scheppen en ervoor te zorgen dat de informatie klinisch toepasbaar is. Ook samenwerking met gerenommeerde externe organisaties helpt ervoor te zorgen dat medisch professionals toegang hebben tot alle informatie die zij nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen.

Presentatie van de content

Het is duidelijk dat de kwaliteit van de informatie cruciaal is voor clinici. Voor de praktische bruikbaarheid, is het tevens van belang dat deze informatie ook duidelijk en gebruiksvriendelijk gepresenteerd wordt. Vraagt u zichzelf bijvoorbeeld het volgende af:

  • Wordt de content helder, beknopt en intuïtief weergegeven?
  • Zijn de belangrijkste punten, aanbevelingen en richtlijnen direct zichtbaar?
  • Is in één oogopslag te zien wat het niveau van de aanbevelingen of evidence, en daarmee de betrouwbaarheid, is?
  • Is duidelijk wanneer de content voor het laatst bijgewerkt is, en wat de aanpassingen waren?
  • Kunt u doorklikken naar de wetenschappelijke onderzoeken waarop de evidence gebaseerd is?

De content in EBSCO-tool DynaMed® wordt samengesteld op basis van een strikte evidence-based methodiek, robuuste systematische literatuurreviews, dagelijkse updates en klinische expertise die de evidence zowel aanvult als verduidelijkt. De informatie wordt op duidelijke, intuïtieve en praktisch bruikbare wijze gepresenteerd.

1
Lenaerts G, Bekkering G, Goossens M, De Coninck L, Delvaux N, Cordyn S, Adriaenssens J, Vankrunkelsven P Tools to Assess the Trustworthiness of Evidence-Based Point-of-Care Information for Health Care Professionals: Systematic Review J Med Internet Res 2020;22(1):e15415 URL: https://www.jmir.org/2020/1/e15415 DOI: 10.2196/15415

Wilt u meer weten over de klinische, educatieve en zakelijke voordelen van DynaMed?