Elke gebruiker die de bronnen van zijn of haar organisatie raadpleegt, gaat door dezelfde vier fases: Toegang, Zoeken, Kiezen en Gebruiken. Ook als consument doorlopen we deze stappen wanneer we bijvoorbeeld Amazon, Spotify of Google gebruiken. De gepersonaliseerde dashboards, deelmogelijkheden en aanbevelingen die deze platformen bieden, hebben een grote invloed op verwachtingen van gebruikersinterfaces. De vernieuwde versie van EBSCO Discovery Service™ (EDS) brengt daarom de populairste functionaliteiten van deze commerciële websites samen met de voor onderzoekers onmisbare functies.

De reis begint met Toegang – verbinding met EDS waar en wanneer dat nodig is, op computer, tablet of smartphone. De gebruiker authenticeert voor persoonlijke toegang op een wijze waarbij zijn privacy gewaarborgd blijft. EDS ondersteunt single sign-on via SAML-conforme identiteitsoplossingen zoals Ping, Okta en Microsoft ADFS. Wanneer een gebruiker relevante content vindt die op andere platformen gehost wordt, zorgt EBSCO-partner OpenAthens met authenticatie en personalisatie voor een “brug” naar die bronnen. OpenAthens faciliteert niet alleen deze connectie, maar geeft beheerders tevens controle over de toegang en gedetailleerde gebruiksstatistieken.

Dankzij conformiteit met LTI (Learning Tools Interoperability) 1.3, kunnen gebruikers die hun zoektocht beginnen in Google Scholar via Google CASA en Universal CASE doorklikken naar EDS of EBSCOhost® om, indien beschikbaar, toegang te krijgen tot de full-text van hun resultaten. Gebruikers die een Learning Management System (LMS) gebruiken, kunnen direct doorgelinkt worden naar de aan hen toegewezen EBSCO-content omdat zij al via het LMS geauthenticeerd zijn.

Een belangrijk element van toegang is toegankelijkheid, een onderwerp waar we bij EBSCO veel aandacht aan besteden. Dit blijkt onder meer uit het feit dat we onlangs in de ASPIREverified Accessibility Audit verkozen werden tot één van de beste e-bookplatformleveranciers en daarbij als eerste partij ooit de maximale score van 100 procent toegekend kregen. We streven naar de hoogste standaarden op het gebied van toegankelijkheid en zijn op weg naar conformiteit met WCAG 2.1 AA. Bij de ontwikkeling van software voeren we vanaf stap 1 samen met The Carroll Center for the Blind toegankelijkheidstests uit, om ervoor te zorgen dat vanaf het begin de juiste richting gekozen wordt en er achteraf geen aanpassingen nodig zijn.

Wat de tweede etappe van het onderzoekstraject betreft, Zoeken, helpt EDS gebruikers hun zoektermen te verbeteren en items te vinden die zij anders wellicht niet gevonden zouden hebben. Het is namelijk meer dan een discovery-oplossing; EDS is een leeromgeving die gebruikers stimuleert hun informatievaardigheden te verbeteren. Naarmate zij hun vaardigheden ontwikkelen, ontdekken ze hoe ze dieper in bronnen als CINAHL®, MEDLINE®, BIOSIS™ en APA PsycInfo® kunnen duiken. Minder ervaren gebruikers vinden hierdoor niet alleen boeken en artikelen met EDS, maar krijgen ook beter inzicht in de waarde van de collectie van hun organisatie.

Sleutel tot deze leeromgeving is de EDS Knowledge Graph. Deze Knowledge Graph is ontwikkeld met behulp van onderwerpexperts, en zorgt op basis van een groot aantal onderwerpindexen voor een uitstekende zoekbeleving waarin zelfs met een suboptimale zoekopdracht de beste resultaten gevonden worden. Gebruikers hoeven geen toponderzoekers te zijn om topinformatie te vinden. De Knowledge Graph legt verbanden tussen nieuwe datasets met natuurlijk taalgebruik, uitgebreide onderwerpvocabulaires en een breed scala aan synoniemen en concepten in meer dan 280 talen en dialecten. Hierdoor worden niet alleen de zoekresultaten en relevantiebepaling van EBSCOhost en EDS geoptimaliseerd, maar kunnen gebruikers van over de gehele wereld ook gemakkelijk in hun eigen taal zoeken.

Middels een visualisatietool die we de Concept Map noemen, toont de Knowledge Graph een gebruiker de connecties die er zijn tussen onderwerpen. Een zoekopdracht naar de term “hypertension” toont bijvoorbeeld een passende afbeelding van waaruit verschillende lijnen naar gerelateerde concepten lopen, bijvoorbeeld “circulatory failure”, “systolic pressure” of “cardiopathy”. Deze vertakkingen stellen aanvullende onderwerpen voor aan de gebruiker, en hij kan zijn zoekopdracht vervolgens eenvoudig opnieuw uitvoeren met een verbeterde query. Deze benadering helpt bij het aanscherpen van zoekopdrachten en tegelijkertijd ook bij het verbeteren van informatievaardigheden.

De Concept Map helpt gebruikers tevens door hun intentie te verduidelijken. Als een gebruiker bijvoorbeeld een zoekopdracht uitvoert naar de term “cancer”, dan presenteert de Concept Map verschillende mogelijkheden in een drop-down-menu: het kwaadaardige gezwel/tumor, de aantasting van de gezondheid of de abnormale weefselmassa die ontstaat wanneer cellen groeien en zich delen. Dit is de eerste stap naar zogenaamde ‘equitable search’, wat betekent dat er niet maar één “juiste” term voor elke zoekopdracht is. In plaats daarvan bepaalt de gebruiker op basis van zijn onderzoeksniveau, achtergrond en perspectief welke term hij gebruikt.

Wanneer de gebruiker de Kiezen-fase van het proces bereikt en de artikelen die uit zijn zoekopdracht naar voren zijn gekomen moet gaan filteren, helpt EDS door een resultatenlijst te tonen waarin onder meer direct te zien is welke artikelen peer-reviewed zijn. De interface kent tevens een verbeterde filterfunctie die vergelijkbaar is met die van commerciële websites. En net als op populaire sociale media kunnen items ‘geliket’ worden en opgeslagen worden voor later. Wanneer de gebruiker verder wil gaan dan alleen de resultaten van zijn zoekopdracht, dan kan hij op de knop ‘Concept Map’ klikken om te zien hoe zijn zoekonderwerp gelinkt is aan andere thema’s.

In de laatste fase van het traject, Gebruiken, wanneer het tijd is om met de gekozen artikelen aan de slag te gaan, stelt EDS gebruikers in staat om direct vanuit de resultatenlijst met de informatie te gaan werken. Het biedt onder meer de mogelijkheid te citeren, items aan een project toe te voegen, referenties te delen en downloaden – en allemaal zonder dat het artikel daarvoor geopend hoeft te worden. 

Met de nieuwe PDF-viewer kan hij, net als vanuit de resultatenlijst, eveneens citeren, delen en aan een project toevoegen. Hier kan hij verder zien hoeveel exemplaren van een titel er via zijn organisatie beschikbaar zijn en of de titel momenteel in gebruik is.

Er is ook een nieuwe e-bookviewer. Deze geeft een gebruiker de mogelijkheid het hele door hem gekozen boek te downloaden, of individuele hoofdstukken vanuit de inhoudsopgave te selecteren. Hij kan tevens direct in de viewer zoeken naar specifieke termen. 

De nieuwe ‘My Dashboard’ functie is de gepersonaliseerde pagina van de gebruiker, waar zijn mappen opgeslagen worden en waar hij bijvoorbeeld zoekopdrachten, door hem aangemaakte projecten en door hem gelikete items kan bekijken.

Uitrol

De nieuwe EDS-interface wordt gefaseerd uitgerold. Klanten krijgen in eerste instantie gelijktijdig toegang tot de oude en nieuwe versies zodat zij de nieuwe functionaliteiten kunnen ontdekken en feedback kunnen geven. De nieuwe interface wordt gevoed met bestaande EDS-profielconfiguraties waardoor er geen migratie plaats hoeft te vinden; er is enkel een soepele overgang. Bestaande klanten kunnen na de initiële testperiode live gaan met de nieuwe interface wanneer zij zich daar comfortabel bij voelen. Nieuwe klanten starten direct met de nieuwe interface.

EBSCO streeft ernaar de grenzen van zoeken te verleggen en gebruikers te helpen nieuwe paden te bewandelen bij hun onderzoek. Met de nieuwe EDS-omgeving als leidraad kijken we uit naar verdere samenwerking met onze klanten om gebruikers te helpen hun informatie- en onderzoekservaringen nog verder te optimaliseren.