Of u nu een beginnende of ervaren coach, mentor of manager bent, het is altijd een goed idee om uw kennis over de technieken die u helpen anderen naar succes te leiden op te frissen.

Volgens de 2020 Global Coaching Study van de International Coaching Federation (ICF) verwachtte ongeveer twee derde (65 procent) van de specialisten in interne begeleiding dat coaching in 2021 steeds belangrijker zou worden. ICF definieert coaching als volgt: “partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential”. Coaching is vaak een relatie verpakt als een tool voor bedrijfsgroei, en biedt beide partijen voordelen. 

Of u nu een beginnende of ervaren coach, mentor of manager bent, het is altijd een goed idee om uw kennis over de technieken die u helpen anderen naar succes te leiden op te frissen. In dit artikel leest u tips van Accel5 voor het bevorderen van succesvolle coachingrelaties.

Evalueer uw stijl van coachen

Als coach is het belangrijk dat u uw stijl voortdurend evalueert. In een exclusieve Accel5-video beschrijft Timothy Clark een spectrum van stijlen, lopend vragen naar vertellen. Goede coaches vallen in de eerste categorie. Vraag uzelf doorlopend af waar u staat op dit continuüm.

Coachingsvaardigheden zijn zeer krachtig voor het helpen van anderen om hun potentieel te bereiken. Coaches aan de ene kant van het spectrum vertellen mensen wat ze moeten doen, terwijl coaches aan de andere kant van het spectrum mensen vragen wat zij denken. Goede coaches begeleiden anderen door middel van onderzoek, zelfreflectie en vragen. Het tegenovergestelde kan leiden tot afhankelijkheid en hulpeloosheid. Het stellen van vragen daarentegen zet aan tot kritisch denken, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Vind de aanpak die werkt voor u

Er zijn veel verschillende benaderingen voor succesvolle begeleiding. Het einddoel is echter voor allemaal hetzelfde: mensen helpen hun denkwijze te verruimen, helderheid te krijgen, en duurzame veranderingen door te voeren die hen helpen zowel op persoonlijk als op professioneel vlak succesvol te zijn. 

In het boek ’Coach the Person, Not the Problem’ legt Marcia Reynolds uit hoe u vraagstelling kunt gebruiken om reflectie en inzicht te stimuleren. Ze beschrijft een aantal methodes waarmee u cliënten kunt helpen hun eigen woorden beter te begrijpen, verbanden tussen hun overtuigingen en percepties te leggen, en problemen te herformuleren om betere oplossingen te vinden. Anderen helpen hun “aha!”-moment te vinden kan enorm lonend zijn voor alle betrokkenen.

Marcia legt uit dat veel coaches geleerd wordt bepaalde regels en voorschriften te volgen, maar dat u zich niet moet laten weerhouden door deze vijf misvattingen om een goede coach te worden:

  1. Het kost veel tijd om een geweldige coach te worden. Het kan inderdaad jaren duren om uw volledige begeleidingsrepertoire te ontwikkelen, maar dat betekent niet dat u niet al vroeg in uw carrière waardevolle ondersteuning kan bieden. Begin met naar uw cliënten te luisteren en hen aan te zetten tot zelfreflectie.
  2. U moet vasthouden aan een set vragen om doorbraken te realiseren. Elke cliënt beleeft op zijn eigen manier en moment zijn inzicht en doorbraak. Uzelf beperken tot één stijl van coachen zal u en het succes van uw cliënt niet ten goede komen. 
  3. Coaches moeten geen gesloten vragen stellen. Veel coaches krijgen te horen dat ze vragen moeten stellen die niet open zijn, of die met een simpel “ja” of “nee” beantwoord kunnen worden. Wees niet bang om vragen te stellen die kunnen leiden tot succesvolle zelfreflectie, ook wanneer die gesloten zijn.
  4. Reflecterende opmerkingen zijn confronterend. Bij verkeerd gebruik kan een beschouwende opmerking ervoor zorgen dat een cliënt zich aangevallen voelt, of dat hij zich alleen richt op het negatieve. Wanneer een reflecterende opmerking echter met zorg en nieuwsgierigheid gebruikt wordt, kan het cliënten juist inspireren tot vernieuwende ideeën en hen helpen op een nieuwe manier te kijken naar de omstandigheden waar zij mee te maken hebben.
  5. Coaching moet altijd een duidelijk resultaat hebben. Hoewel de doelstelling van coaching het bereiken van een doorbraak is, is het belangrijk ook ruimte te laten om de successen en signalen van emotionele, intellectuele of gedragsmatige vooruitgang die zich gedurende het proces voordoen te erkennen.  

Leer te coachen voor succes

Het is cruciaal dat zowel coach als cliënt hun beider rollen begrijpt, en dat er open communicatie is die feedback mogelijk maakt. In een Accel5-video met Jay Conger wordt gekeken naar technieken die gebruikt kunnen worden bij prestatiegerichte coaching.

  1. De klankbordbenadering. Bij deze aanpak overleggen uw cliënt en u over de beste manier om een bepaalde activiteit uit te voeren. Brainstorm over hoe de taak uitgevoerd moet worden en beslis gezamenlijk wat het beste plan van aanpak is.
  2. De casy-study-methode. Bij deze methode moet de cliënt denken aan een tijd waarin hij eerder met de betreffende taak te maken had, en een mogelijke negatieve of positieve uitkomst bespreken.
  3. Post-performance coaching. Bespreek de voltooide taak met uw cliënt, reflecteer op hoe hij het deed en overleg over de volgende stappen.

Zodra u en uw cliënt een duidelijk beeld hebben van de betreffende taak, is het van essentieel belang dat u voor, tijdens en na de taak begeleiding biedt.

Wilt u weten wat Accel5 voor uw organisatie kan betekenen?