Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit

Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit zijn leidende principes die onze teams vormen, onze leiders cultiveren en ons bedrijf vooruit helpen.Wij streven ernaar deze principes niet alleen binnen onze organisatie te handhaven en te verbeteren, maar ook in de content die we leveren en in de manier waarop we onze klanten ondersteunen

Samen zijn we EBSCO

Onze werknemers hebben verschillende achtergronden met unieke ervaringen en overtuigingen. Het zijn deze verschillen die vorm geven aan wie we zijn, zowel individueel als collectief als bedrijf. Onze verschillen helpen ons vooruit en maken ons beter als personen en sterker als organisatie. Wij luisteren naar elkaar, willen elkaar begrijpen, en streven naar oprechte connecties.

Ons doel is om doorlopend te werken aan verbeterde diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, omdat we geloven dat de collectieve stemmen en acties van onze werknemers tot een betere cultuur en toekomst zullen leiden. Wij geloven dat het aantrekken van divers talent en het waarborgen van een inclusieve werkcultuur bijdragen aan onze groei als bedrijf en als individuen.

Lees meer over onze cultuur, waaronder maatschappelijk verantwoord ondernemen en deelname aan de bibliotheekgemeenschap.

Ontwikkeling van gemeenschapsgevoel - Door werknemers geïnitieerde groepen

Bij EBSCO zijn er veel manieren om in contact te komen met teamgenoten overal in de hele organisatie. Hieronder leest u meer over enkele van de groepen die een gemeenschapsgevoel creëren en bewustzijn, respect, positiviteit en een inclusieve cultuur bevorderen. Deze door werknemers geïnitieerde en geleide groepen en programma's zijn voor iedereen toegankelijk.Wilt u zich bij ons team voegen?Ga naar EBSCO Careers.

 • Diversity Working Group

  Deze groep heeft als doel ervoor te zorgen dat EBSCO een diverse, rechtvaardige en inclusieve werkomgeving is voor alle werknemers. Wij werken aan de verbetering van wervings- en retentieprocessen, de dagelijkse ervaringen en de positie van BIPOC (Black, Indigenous, People of Color), vrouwen, LGBTQIA+, neurodiverse personen en mensen met een beperking.

 • EBSCO Pride

  Het creëren van een plek waar EBSCO-werknemers in de LGBTQIA+-community met elkaar in contact kunnen komen, kunnen netwerken en gezamenlijke wensen kunnen aanpakken in samenwerking met HR en leidinggevenden. EBSCO Pride biedt bronnen, trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden voor EBSCO-werknemers die deel uitmaken van de LGBTQIA+-community of die deze community een warm hart toedragen.

 • Working Parents Group

  EBSCO biedt ouders en verzorgers een plek om vragen te stellen, adviezen uit te wisselen en bronnen te delen.

 • Wellbeing@EIS

  Deze groep biedt ruimte voor het delen van informatie, artikelen en tips voor het algemeen welzijn. Initiatieven van werknemers, zoals meditatie en stretching, worden ook via deze groep aangeboden.

 • Women@EIS

  Voorziet vrouwen bij EBSCO van waardevolle netwerk-, trainings- en mentoringsmogelijkheden ter ondersteuning en bevordering van loopbaanontwikkeling, leiderschapsvaardigheden en algemene strategieën voor succes - zowel binnen als buiten ons bedrijf.

 • Shalom EBSCO

  Deze groep dient als netwerk voor het opbouwen van gemeenschapszin, het delen van informatie, het vragen van advies, en het geven van raad aan het bedrijf over Joodse aangelegenheden.  

 • Green Team

  Het Green Team richt zich op het verminderen van de milieu-impact van EBSCO als bedrijf, en het vergroten van het bewustzijn van groene initiatieven en praktijken onder werknemers.

Image
diversity equity inclusion resources woman glasses laptop story image

Samenstellen van diverse content voor onderzoek

Naast het ondersteunen van initiatieven voor diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit binnen ons bedrijf, willen we er ook voor zorgen dat onze producten diverse content bevatten.

Als contentleverancier toetsen we onze collecties op mogelijke vooroordelen en ontwikkelen we bronnen die zijn gewijd aan historisch ondervertegenwoordigde gemeenschappen.

We werken ook aan een meer gelijkwaardige zoekervaring voor alle klanten, van academische bibliotheken tot medische instellingen, waarbij zoeken in natuurlijke taal ondersteund wordt en onderwerprubrieken in meer dan 200 talen en dialecten worden gekoppeld.

Image
diversity equity inclusion resources woman glasses laptop story image
Image
supporting diversity equity inclusion initiatives library community story image

Ondersteuning van initiatieven van de bibliotheekcommunity

EBSCO ondersteunt diversiteit in de bibliotheekcommunity, bijvoorbeeld via programmasponsoring en beurzen. Het gaat onder meer om sponsoring van twee initiatieven van de Association of Research Libraries: het Kaleidoscope Program Diversity Scholars en het Leadership Fellows Program dat diversiteits-, gelijkheids- en inclusieprincipes en -perspectieven in het curriculum integreert.

EBSCO steunt ook individuele bibliothecarissen door beurzen te verstrekken voor het bijwonen van congressen, zoals het jaarlijkse congres van de American Library Association en de Joint Conference of Librarians of Color.

Image
evidence expertise story image

Creatie van positieve ervaringen voor iedereen

EBSCO investeert tijd en middelen om ervoor te zorgen dat onze producten toegankelijk zijn voor iedereen. Wij werken samen met diverse adviesbureaus die periodiek de toegankelijkheid van onze producten testen en beoordelen.

Onze inspanningen op het gebied van toegankelijkheid omvatten onder meer het uitvoeren van toegankelijkheidsonderzoeken met gebruikers met visuele en fysieke beperkingen, en het testen van onze platformen met zowel JAWS als NVDA.

Lees meer over toegankelijkheid bij EBSCO

Image
evidence expertise story image