Verbeterde vindbaarheid en gebruik van informatie

EBSCO Open Dissertations is een samenwerking tussen EBSCO en BiblioLabs die erop gericht is de vindbaarheid en toegankelijkheid van ETD-onderzoek te verbeteren. U kunt zich aansluiten en uw scripties en proefschriften aan de databank toevoegen. Hierdoor worden ze vrij beschikbaar voor onderzoekers overal ter wereld en neemt het gebruik van uw institutional repository toe.

EBSCO Open Dissertations borduurt voort op het werk dat al in 2014 werd gestart. EBSCO en de H.W. Wilson Foundation ontwikkelden toen American Doctoral Dissertations, een digitale bron die 'Dissertations Accepted by American Universities, 1933-1955', de printpublicatie van H.W. Wilson, indexeerde. In 2015 heeft de H.W. Wilson Foundation ermee ingestemd de reikwijdte van de databank uit te breiden met records van scripties en proefschriften van 1955 tot heden.

Hoe werkt EBSCO Open Dissertations?

De metadata van uw digitale scripties en proefschriften worden verzameld via OAI en geïntegreerd in EBSCO's platform, van waaruit pointers verkeer naar uw institutionele repository sturen.

EBSCO integreert deze data in haar gebruikersomgevingen en stelt de data beschikbaar op het open web via opendissertations.org.